Klub filmu dokumentalnego otwarty!

 
W czwartkowy wieczór 27 września w sali Centrum Myśli Jana Pawła II odbył się pierwszy pokaz Klubu filmu dokumentalnego INNY KADR.


Licznie przybyłych widzów powitał dyrektor Centrum – Piotr Dardziński. Przedstawił on także zgromadzonym Beatę Pieńkowską – jedną z grona doktorantów otrzymujących Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, pomysłodawczynię cyklu spotkań z religijnym filmem dokumentalnym. Po krótkim wprowadzeniu i przedstawieniu gości, którymi byli Wojciech Staroń – reżyser filmu oraz ks. dr hab. Jarosław Różański OMI i ks. dr Tomasza Szyszki SVD – misjonarze, rozpoczęła się projekcja.

Zaprezentowany film – „El Misionero” (2000) – „zaczarował” publiczność, na sali panowało skupienie, jakby oglądający nie chcieli uronić ani jednego kadru.

Po wybrzmieniu pierwszej części „Stabat Mater” Pergolesiego, która towarzyszyła ostatnim ujęciom i napisom końcowym, w sali rozległy się brawa i rozpoczęła się trwająca blisko dwie godziny dyskusja. Poruszano problemy związane z realizacją filmu w tak trudnych warunkach, jakie panują w ukazanych w filmie rejonach Andów. Reżyser podzielił się z widzami ciekawymi i egzotycznymi doświadczeniami. Pozostali zaproszeni goście opowiedzieli o różnicach kulturowych między europejczykami a ludami zamieszkującymi Andy i wynikających stąd różnicach w postrzeganiu świata i barierach w porozumiewaniu się. Mówili także o tym, że misjonarz lub misjonarka, niezależnie od miejsca w jakim się znajdą, muszą przede wszystkim poznać ludzi, do których chce dotrzeć, ich język, zwyczaje, kulturę i wszelkie uwarunkowania ich życia. W odpowiedzi na pytanie, jakie formy powinna przybierać ewangelizacja, widzowie usłyszeli, że misjonarz nie może żyć obok tych, do których przyjechał, musi życ z nimi, bo ewangelizacja opiera się głównie na świadectwie życia. Gdy zaś prowadząca dyskusję Beata Pieńkowska spytała o miejsce i rolę świeckich w misjach, jedna z pań z widowni, która przez trzy lata pracowała na misji w Kamerunie, odpowiedziała, że aby pomagać ludziom, trzeba być do tego fachowo przygotowanym i wychodzić naprzeciw ich konkretnym potrzebom i brakom, np. w edukacji czy opiece medycznej.

Widzowie, wychodząc ze spotkania, wyrażali swoje zadowolenie i nadzieję na kolejne, równie porywające pokazy i dyskusje.

Kolejne pokazy odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz.18.00 (szczegóły wkrótce na stronie www.centrumjp2.pl).

Planowany repertuar to m.in.:
„Tama 1984-1991” reż. Jerzy Kalina (1991);
„Żyć aż do końca” reż. Barbara Pawłowska (1998);
„Syberyjska lekcja” reż. Wojciech Staroń (1998);
„Znaki – o cudach” reż. Beata Dzianowicz (2000).

Dodano: