Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kinga Świstak

Teolog, animator i edukator. Absolwentka edukacji medialnej i dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od października 2017 roku koordynuje projekty stypendialne, edukacyjne i społeczne w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wybrane projekty:

  • Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
  • Akademia Patriotyzmu
  • Konkurs tematyczny „Jan Paweł II – papież wolności”

Tematy: stypendia, praca z młodzieżą, działania społeczne i edukacyjne

Opublikowano 16.07.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.