Kinga Świstak

Teolog, animator i edukator. Absolwentka edukacji medialnej i dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od października 2017 roku koordynuje projekty stypendialne, edukacyjne i społeczne w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wybrane projekty:

  • Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
  • Akademia Patriotyzmu
  • Konkurs tematyczny „Jan Paweł II – papież wolności”

Tematy: stypendia, praca z młodzieżą, działania społeczne i edukacyjne

Dodano: