Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kierownik Działu Upowszechniania

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, miejsce spotkań i dialogu, ośrodek, w którym w nowatorski sposób przybliżane jest nauczanie papieża. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Jako papieski think-tank współpracuje ze środowiskiem naukowym, opiniotwórczym, kształtuje liderów w oparciu o ideę solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne i drugiego człowieka. Jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II i organizatorem dwóch warszawskich festiwali: Nowe Epifanie oraz Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju.

Aktualnie do zespołu Centrum Myśli Jana Pawła II poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownika Działu Upowszechniania

 

Zadania:

 • realizacja misji i wizji Centrum Myśli Jana Pawła II w przestrzeni szeroko pojętej kultury,
 • budowa i realizacja krótko- i długoterminowej strategii Działu,
 • upowszechniania działanie poprzez Dział Upowszechniania na rzecz kultury, odpowiedzialności i dobra wspólnego w Polsce i na świecie,
 • tworzenie środowiska wokół myśli Jana Pawła II, z uwzględnieniem środowiska międzynarodowego,
 • pozyskiwanie środków na realizację strategii Działu Upowszechniania,
 • przygotowanie atrakcyjnej, inspirującej, niekonwencjonalnej oferty wydarzeń Centrum Myśli Jana Pawła II,
 • rozwój zespołu tworzącego Dział Upowszechniania,
 • budowa partnerstw instytucjonalnych wokół programu Działu Upowszechniania,
 • stworzenie i organizacja przestrzeni w Centrum Myśli Jana Pawła II, w której realizowane będą wydarzenia kulturalne, warsztaty, spotkania etc.
 • koordynacja wydarzeń organizowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II,
 • zarządzanie codzienną pracą Działu Upowszechniania (realizacja spotkań, koordynacja tworzenia baz danych, praca przy projektach kluczowych, współpraca z wolontariatem itp.),
 • ścisła współpraca z kierownikami Centrum Myśli Jana Pawła II,
 • ścisła współpraca z dyrekcją Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Kluczowe kompetencje:

 • samoświadomość, nastawienie na rozwój,
 • umiejętność współpracy w zróżnicowanym zespole,
 • kreatywność, otwieranie nowych perspektyw rozwoju i współpracy,
 • inspirowanie zespołu i partnerów,
 • formułowanie celów i strategii,
 • nadzór, kontrola, delegowanie zadań,
 • tworzenie budżetów i harmonogramów projektowych,
 • wchodzenie w szczegóły. 

 

Wymagania:

 • doświadczenie w kierowaniu zespołami,
 • umiejętność tworzenia zespołów (rekrutacja, zatrudnienie, wolontariat),
 • doświadczenie w produkcji plenerowych wydarzeń kulturalnych (festiwali, koncertów, eventów),
 • doświadczenie w pracy z ludźmi młodymi, podwykonawcami technicznymi,
 • doskonała komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego wyszukiwania i potwierdzania informacji,
 • Wiedza

 

Dodatkowym atutem będą:

 • wiedza z zakresu zarządzania i marketingu kultury,
 • doświadczenie w negocjacjach,
 • doświadczenie we współpracy z ogólnopolskimi i warszawskimi instytucjami oraz  organizacjami,
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego.

 

 Warunki:

 • umowa o pracę,
 • wynagrodzenie stałe miesięczne, uzależnione od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • elastyczny czas pracy,
 • lokalizacja biura w samym centrum Warszawy,
 • możliwość skorzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • praca przy dużych, odpowiedzialnych, ogólnopolskich, międzynarodowych projektach kulturalnych,
 • praca w młodym, dynamicznym, zróżnicowanym zespole przy ciekawych i wartościowych projektach,
 • dostęp do szkoleń oraz możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi ludźmi oraz wiodącymi instytucjami kultury.

 

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z działalnością instytucji Centrum Myśli Jana Pawła II w zakresie realizowanych przez nią projektów kulturalnych. Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać do 05.05.2019 na adres e-mail: rekrutacja@centrumjp2.pl z dopiskiem DU-K lub osobiście do siedziby Centrum: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”

 

Opublikowano 12.04.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online