Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Katalogi

Katalogi książek znajdujących się w Centrum

KATALOG ALFABETYCZNY

B

 1. B. Bartuś, Beskid gorlicki. O piękna poszukiwaniu, tekst M. Radzik, Wydawnictwo Wiosna, bez podania miejsca i roku.
 2. Be strong in the Faith. Apostolic Visit of His Holiness Benedict XVI to Poland (Press Directory 25-28 may 2006), KAI, PAP, Warszawa 2006 ( 4 szt.).
 3. C. Bisolli, Papa interpreta il sistema educativo di don Bosco, Elledici, Torino 2000 (dar od salezjanów).
 4. Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Polsce: mapa pielgrzymek, Wyd. Kartograficzne Daunpol, Warszawa bez podania roku.
 5. A. Bujak, Dziwisz. Ksiądz Stanisław, biskup, metropolita, najwierniejszy z wiernych, red. L. Sosnowski, Biały Kruk, Kraków 2005.

C

 1. „Chrześcijaństwo świat polityka. Zeszyty społecznej myśli Kościoła”
  • nr 1/2006.
D
 1. Cz. Drążek SJ, Jan Paweł II. Serce otwarte dla każdego, WAM, Kraków 2004 (2 szt.).
 2. Cz. Drążek SJ, Jan Paweł II. Serce otwarte dla każdego, WAM, Kraków 2005 (1 szt.).
 3. Cz. Drążek SJ, Jan Paweł II. Wskazania na trzecie tysiąclecie, WAM, Kraków 2005 (3 szt.).
 4. A. Dulles SJ, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, tłum. A. Nowak, WAM, Kraków 2005 (3 szt.).
 5. Dzieła Jana Pawła II. Bibliografia publikacji wydanych poza Polską, opr. A. Wolnik, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005.
 6. S. Dziwisz, T. Styczeń SDS, Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2003 (także egzemplarz po niemiecku Das gebet in Getsemani dauert weiter an oraz po angielsku The prayer of Gethsemane goes on).

E

 1. „Ethos”
  • nr 4/1994 (28) (Jana Pawła II wizja Europy).
  • nr 1-2/1998 (41-42) (Pielgrzymka 1997).
  • nr 3/1998 (43) (Ethos miłości: Eros i agape).
  • nr 3/2000 (51) (Polskie przełomy).
  • nr 1-2/2001 (53-54) (Chrześcijańscy męczennicy XX wieku).
  • nr 1-2/2002 (57-58) (O solidarność rodziny narodów Europy).
  • nr 3-4/2003 (63-64) (Ethos pielgrzyma).
  • nr 3-4/2004 (67-68) (Polska Jana Pawła II).
  • nr specjalny 2005 (Po pożegnaniu).
  • nr 1-2/2006 (73-74) (Muzyka – piękno, dobro, świętość).
 2. Europa christlich Gestalten. Hoffnung und Angst der Menschen in Europa als Herausforderung für die Soziallehre der Kirche, Festschrift für Prof. Dr. Lothar Ross zum Abschluss seines Wirkens an der Schlesischen Universität, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny, Katowice 2005.
 3. Europa Dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie (materiały VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, Gniezno 16-18 września 2005), Prymasowskie Wydawnictwo GAUNDENTINUM, Gniezno 2005 (+ płyta DVD Video Europa Dialogu. VI Zjazd Gnieźnieński).

F

 1. „Fakt album”
  • nr 3/2005 (Benedykt XVI. Nasz nowy Papież) (dar od p. Moniki Beyer).

I

 1. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005, opr. G. Turowski, red. J. Sosnowska, fot. A. Bujak, A. Mari, Biały Kruk, Kraków 2005, t. 1, 2.
 2. Ilustrowany atlas historii Polski, t.1 Od źródeł po schyłek Jagiellonów, Demart, Warszawa 2006.
J
 1. Jan Paweł II, Adhortacje apostolskie, t 1, 2, Znak, Kraków 2006 (10 szt.).
 2. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, WAM, Kraków 2005 (3 szt.).
 3. Jan Paweł II, Encykliki, Znak, Kraków 2003 (1 szt.).
 4. Jan Paweł II, Encykliki, Znak, Kraków 2005 (8 szt.).
 5. Jan Paweł II, Encykliki, Znak, Kraków 2006 (1 szt.).
 6. Jan Paweł II, Nie lękajcie się… Myśli o życiu we współczesnym świecie, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 7. Jan Paweł II, O przebaczeniu. Myśli na nowe tysiąclecie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 8. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005 (5 szt.).
 9. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Znak, Kraków 2005 (4 szt.).
 10. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Znak, Kraków 2006 (6 szt.).
 11. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006 (3 szt.).
 12. Jan Paweł II, Totus Tuus. Testament Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa bez podania roku.
 13. Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2004 (5 szt.).
 14. Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana Pawła II, Gaudium Wyd. Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2006.
 15. Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Pallottinum, Poznań 2005 (10 szt.).
 16. Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, opr. B. L. Sherwin, H. Kasimow, przedm. E. I. Cassidy, tłum. A. Nowak, WAM, Kraków 2001 (3 szt.).
 17. Jasełka polskie. Antologia widowisk jasełkowych, opr. M. Adamski, Apostolicum, Ząbki 2004 cz. I i II (dar od p. Ewy Czaczkowskiej).
 18. JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, red. P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel, Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 
K

 1. Kalendarium Pontyfikatu Jana Pawła II w Sztuce. Galeria na emporach 16 paździenika-20 listopada 2005, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Parafia p.w. św. Tomasza Apostoła [Warszawa 2005] (dar od p. Marty Dalgiewicz).
 2. A. Karoń, Dramat spotkania z Bogiem i z człowiekiem w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1994.
 3. A. Korgol, Z Ojcem Świętym Janem Pawłem II wędrujemy przez Warszawę, [w:] Ziemia ’99, PTTK, Warszawa 1999, s. 245 – 252 (dar od p. Andrzeja Korgola).
 4. K. Korzeniewska, Jak służąc Panu Bogu przechytrzyć KGB, RHETOS, Warszawa 2006 (2 szt.).
 5. J. Kowalczyk, Nuncjatura Apostolska – Dom Papieski w Warszawie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2004.
 6. A. Królikowska-Dyszlewska, Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2006 (2 szt.)
L

 1. B. Lecomte, Pasterz, Znak, Kraków 2006 (10 szt.).
 2. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, red. A. Jackowski, I. Sołjan, WAM, Kraków 2005 (3 szt.).
 3. Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, red. Z. Wietrzak SJ, WAM, Kraków 2006 (3 szt.).
M
 1. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie, Dom Prasowy, Warszawa 2006.
 2. B. Miernik, Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2006 (2 szt.).
 3. Milenium czy Tysiąclecie, pod red. B. Noszczaka, IPN, bez podania miejsca i roku.
 4. Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II, red. ks. Witold Zdaniewicz SAC, ks. Sławomir H. Zaręba SAC, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2005.

N

 1. Nauczanie Jana Pawła II. Człowiek, opr. B. Jankowski, Michalineum, Marki 2006 (dar od p. Bronisława Jankowskiego).

P

 1. J. Ch. Pasek, Pamiętniki (wybór), Polskapresse, Warszawa 2006.
O
 1. Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek MIC, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.
 2. Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. Konwersatoria w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie poświęcone przesłaniu Ojca św. Jana Pawła II, pod red. E. Mycielskiej-Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2006 (dar od pp. Anny i Łucjana Sokołowskich).
 3. Ojciec narodu w komańczańskim klasztorze, red. s. M. B. Zamora CSFN, Wydawnictwo Granmark, Mielec 2005. 
 4. Ojcze Święty. Witamy w Warszawie. Przewodnik dziennikarzy. (Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI w Warszawie 25-26 maja 2006), opr. ks. Wiesław Niewęgłowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2006 (18 szt.).
 5. Osobowy wymiar kultury. Personalistyczna koncepcja szkoły w świetle nauczania Jana Pawła II (materiały XVI Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich – Jasna Góra, 24-26 listopada 2005), Rada Szkół Katolickich, Warszawa 2006 (dar od p. Marty Dalgiewicz).
P
 1. Papież Pielgrzym. Jana Pawła II przesłanie do świata, red. A. Silvestrini, współpr. J. M. Vereb, C. P., przedm. P. Lagi, tłum. E. Partyka, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 2. „Perspektywy dominikańskie dla Europy”
  • nr 1/2005 (Religia i społeczeństwo w Europie. Kontekst i wyzwania) (dar od o. Marka Pieńkowskiego).
 3. C. Pigozzi, Życie prywatne Ojca Świętego, tłum. K. Szerzyńska-Maćkowiak, Prószyński i S-ka, Paryż 2000.
 4. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978 – 2005, przedm. J. Tischner, Znak, Kraków 2005 (10 szt.).
 5. Poznański Czerwiec ’56. Sens pamięci, red. nauk. W. Ratajczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006 (2 szt.) (dar od p. Przemysława Kieliszewskiego).
 6. Promieniowanie świętości, tekst Jan Paweł II, fot. A. Bujak, A. Mari, Biały Kruk, Kraków 2006.
 7. Psałterz polski. Krainy polskie w modlitwie i wspomnieniach Jana Pawła II, Polskie Radio SA, Warszawa 2006 (+ płyta CD Psałterz polski. Krainy polskie w modlitwie i wspomnieniach Jana Pawła II).
R
 1. Ks. G. Ryś, Mandatum. „To czyńcie na moją pamiątkę” (J 13,1-20), eSPe, Kraków 2005 (dar od ks. Grzegorza Rysia).
 2. R. Rzepecki, K. Rzepecki, W. Szczygielski, Pożegnanie (tu także: Testament Jana Pawła II), Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa bez podania roku (2 szt).
S
 1. R. A. Sirico, Wolność a sumienie społeczne, tłum. A. Głaz (i in.), przedmowa J. Kłos, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 2006.
 2. L. Sosnowski, Kraina Benedykta XVI, Biały Kruk, Kraków 2006.
 3. W. Starnawski, Prawda podstawą wspólnoty, Wyd. Salezjańskie, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005 (dar od p. Witolda Starnawskiego).
 4. Stolica niezłomna, tekst W. Bartoszewski, fot. A, Bujak, Biały Kruk, Kraków 2005.
 5. T. Styczeń SDS, S. Dziwisz, Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2003. (także egzemplarz po niemiecku Das gebet in Getsemani dauert weiter an oraz po angielsku The prayer of Gethsemane goes on).
 6. T. Szulc, Jan Paweł II – papież nieśmiertelny. Biografia i Testament, tłum. M. Wroczyński, Z. Uhrynowska-Hanasz, A. Szulc, posł. A. Szulc, Albatros, Warszawa 2005 (5 szt.).
Ś

 1. Śladami pielgrzymek papieża Jana Pawła II, opr. B. Jankowski, Warszawa 2005 (3 szt.) (dar od p. Bronisława Jankowskiego).

T

 1. B. Taborski, „Wprost w moje serca uderza droga wszystkich”. O Karolu Wojtyle, Janie Pawle II szkice, wspomnienia, wiersze, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 2. K. Tadej, Blask świętości. Nieznane wspomnienia o Janie Pawle II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2006 (dar od p. Krzysztofa Tadeja).
 3. K. Tadej, Świadkowie świętości, Edipresse, Warszawa 2006 (dar od p. Krzysztofa Tadeja).
 4. J. Tarnawa SJ, Katecheza o cierpieniu i umieraniu w nauczaniu Jana Pawła II, WAM, Kraków 2002 (3 szt.).
 5. „Teologia polityczna”
  • nr 3/jesień 2005 – lato 2006
 6. Testament Ojca Świętego Jana Pawła II, Pallottinum, Poznań 2005 (10 szt.).
 7. Testament społeczny Jana Pawła II, red. nauk. bp Józef Kupny, ks. Marek Łuczak, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006.
 8. J. Tischner, Studia z filozofii świadomości, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2006 (dar od p. Zbigniewa Stawrowskiego).
 9. J. Turnau, Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kalendarium oraz testament Jana Pawła II, Towarzystwo „Więź” (Biblioteka „Więzi”), Warszawa 2005 (2 szt.).
W
 1. A. Wątroba CSMA, Papież Benedykt XVI, Michalineum, Warszawa 2006 (46 szt.).
 2. G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005 (5 szt.).
 3. G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Znak, Kraków 2006 (5 szt.).
 4. „Więź”
  • nr 5-6 (559-560), maj-czerwiec 2005 (Jan Paweł II i „pokolenie JP2” ) (2 szt.).
  • nr 9 (575), wrzesień 2006 (Po co małżeństwo?).
  • nr 10 (576), październik 2006 (Człowiek z klasą).
  • nr 11 (577), listopad 2006 (Polski język, polska dusza).
 5. M. Wilk, Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2006 (2 szt.).
 6. Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, wstęp i opracowanie A. Friszke i M. Zaremba, Instytut Studiów Politycznych PAN, Towarzystwo "Więź" (Biblioteka „Więzi”), Warszawa 2005.
 7. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, IP, Rzym-Lublin 1991.
 8. K. Wojtyła (Jan Paweł II), Poezje, dramaty, szkice, Tryptyk rzymski, Znak, Kraków 2004 (3 szt.).
 9. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, WAM, Kraków 2003 (3 szt.).
 10.  „Wokół Współczesności”
  • nr 1/2004 (17) (Europa. Dobro narodu, dobro Unii, dobro Europy) (dar od o. Marka Pieńkowskiego).
 11. P. Wołowski, Jak służąc Panu Bogu przechytrzyć KGB, RHETOS, Warszawa 2006 (2 szt.).
 12. Wozu Christen in Europa? Die Rolle der Katholischen Kirche im Prozess der europäischen Integration. Dokumentation der IV. Internationalen Konferenz Krakau, 10.-11. September 2004, Konrad-Adenauer-Stiftung, Vertretung in Polen, bez podania miejsca, 2005.
 13. Wskazywałeś drogę, Strażnik, bez podania miejsca i roku (2 szt.).
Z
 1. Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie, fot. Wojtek Łaski, wstęp ks. Mieczysław Maliński, EDIPRESS, Warszawa 2000.
 2. Zapis drogi. Wspomnienia „Środowiska” o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005 (dar od p. Andrzeja Zielińskiego).
 3. F. Zavattaro, Dlaczego Jan Paweł II ich kanonizował, tłum. Krzysztof Stopa, WAM, Kraków 2006 (3 szt.).
 4. Z. Zorny, Bajka o wolnym rynku, ZO, Warszawa 1992.
 5. „Znak”
  • nr 9/2006 (616) (Zło jako wyzwanie dla rozumu).
  • nr 11/2006 (618) (Czy Pan Bóg lubi żonatych?).
 6. P. Zuchniewicz, Cuda Jana Pawła II, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006 (6 szt.).
 7. P. Zuchniewicz, Młode lata Papieża. Lolek, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 (14 szt.).

Ż

 1. „Życie Duchowe”
  • nr 43/2005 (Lato) (Jan Paweł II) (3 szt.).
KATALOG RZECZOWY

I. KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II (podm.)

 1. Jan Paweł II, Adhortacje apostolskie, t.1, 2, Znak, Kraków 2006 (10 szt.).
 2. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, WAM, Kraków 2005 (3 szt.).
 3. Jan Paweł II, Encykliki, Znak, Kraków 2003 (1 szt.).
 4. Jan Paweł II, Encykliki, Znak, Kraków 2005 (8 szt.).
 5. Jan Paweł II, Encykliki, Znak, Kraków 2006 (1 szt.).
 6. Jan Paweł II, Nie lękajcie się… Myśli o życiu we współczesnym świecie, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 7. Jan Paweł II, O przebaczeniu. Myśli na nowe tysiąclecie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 8. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005 (5 szt.).
 9. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Znak, Kraków 2005 (4 szt.).
 10. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Znak, Kraków 2006 (6 szt.).
 11. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006 (3 szt.).
 12. Jan Paweł II, Totus Tuus. Testament Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa bez podania roku.
 13. Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2004 (5 szt.).
 14. Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana Pawła II, Gaudium Wyd. Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2006.
 15. Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Pallottinum, Poznań 2005 (10 szt.).
 16. Nauczanie Jana Pawła II. Człowiek, opr. B. Jankowski, Michalineum, Marki 2006 (dar od p. Bronisława Jankowskiego).
 17. Śladami pielgrzymek papieża Jana Pawła II. opr. B. Jankowski, Warszawa 2005 (3 szt.) (dar od p.  Bronisława Jankowskiego).
 18. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, IP, Rzym-Lublin 1991.
 19. K. Wojtyła (Jan Paweł II), Poezje, dramaty, szkice, Tryptyk rzymski, Znak, Kraków 2004 (3 szt.)
 20. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, WAM, Kraków 2003 (3 szt.).
II. KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II (przedm.)

biografia

 1. B. Lecomte, Pasterz, Znak, Kraków 2006 (10 szt.).
 2. C. Pigozzi, Życie prywatne Ojca Świętego, tłum. K. Szerzyńska-Maćkowiak, Prószyński i S-ka, Paryż 2000.
 3. T. Szulc, Jan Paweł II – papież nieśmiertelny. Biografia i Testament, tłum. M. Wroczyński, Z. Uhrynowska-Hanasz, A. Szulc, posł. A. Szulc, Albatros, Warszawa 2005 (5 szt.).
 4. G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005 (5 szt.).
 5. G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Znak, Kraków 2006 (5 szt.).
 6. P. Zuchniewicz, Cuda Jana Pawła II, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006 (6 szt.).
 7. P. Zuchniewicz, Młode lata Papieża. Lolek, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 (14 szt.).
kalendaria
 1. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005, opr. G. Turowski, red. J. Sosnowska, fot. A. Bujak, A. Mari, Biały Kruk, Kraków 2005, t. 1, 2.
 2. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978-2005, przedm. J. Tischner, Znak, Kraków 2005 (10 szt.)
 3. Kalendarium Pontyfikatu Jana Pawła II w Sztuce. Galeria na emporach 16 paździenika- 20 listopada 2005, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Parafia p.w. św. Tomasza Apostoła [Warszawa 2005] (dar od p. Marty Dalgiewicz).
 4. J. Turnau, Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kalendarium oraz testament Jana Pawła II, Towarzystwo „Więź” (Biblioteka „Więzi”), Warszawa 2005 (2 szt.).
leksykony
 1. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, red. A. Jackowski, I. Sołjan, WAM, Kraków 2005 (3 szt.).
 2. Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, red. Z. Wietrzak SJ, WAM, Kraków 2006 (3 szt.).
inne
 1. C. Bisolli, Papa interpreta il sistema educativo di don Bosco, Elledici, Torino 2000 (dar od salezjanów).
 2. Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Polsce: mapa pielgrzymek, Wyd. Kartograficzne Daunpol, Warszawa bez podania roku.
 3. Cz. Drążek SJ, Jan Paweł II. Serce otwarte dla każdego, WAM, Kraków 2004 (2 szt.).
 4. Cz. Drążek SJ, Jan Paweł II. Serce otwarte dla każdego, WAM, Kraków 2005 (1 szt.).
 5. Cz. Drążek SJ, Jan Paweł II. Wskazania na trzecie tysiąclecie, WAM, Kraków 2005 (3 szt.).
 6. A. Dulles SJ, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, tłum. A. Nowak, WAM, Kraków 2005 (3 szt.).
 7. Dzieła Jana Pawła II. Bibliografia publikacji wydanych poza Polską, opr. A. Wolnik, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005.
 8.  S. Dziwisz, T. Styczeń SDS, Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2003. (także egzemplarz po niemiecku Das gebet in Getsemani dauert weiter an oraz po angielsku The prayer of Gethsemane goes on).
 9. Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana Pawła II, Gaudium Wyd. Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2006.
 10. Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, opr. B. L. Sherwin, H. Kasimow, przedm. E. I. Cassidy, tłum. A. Nowak, WAM, Kraków 2001 (3 szt.).
 11. JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, red. P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel, Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 12. A. Karoń, Dramat spotkania z Bogiem i z człowiekiem w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1994.
 13. J. Kowalczyk, Nuncjatura Apostolska – Dom Papieski w Warszawie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2004.
 14. A. Korgol, Z Ojcem Świętym Janem Pawłem II wędrujemy przez Warszawę, [w:] Ziemia ’99, PTTK, Warszawa 1999, s. 245 – 252 (dar od p. Andrzeja Korgola).
 15. A. Królikowska-Dyszlewska, Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2006 (2 szt.)
 16. B. Miernik, Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2006 (2 szt.).
 17. Milenium czy Tysiąclecie, pod red. B. Noszczaka, IPN, bez podania miejsca i roku.
 18. Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II, red. ks. Witold Zdaniewicz SAC, ks. Sławomir H. Zaręba SAC, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2005.
 19. Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek MIC, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.
 20. Papież Pielgrzym. Jana Pawła II przesłanie do świata, red. A. Silvestrini, współpr. J. M. Vereb, C. P., przedm. P. Lagi, tłum. E. Partyka, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 21. Promieniowanie świętości, tekst Jan Paweł II, fot. A. Bujak, A. Mari, Biały Kruk, Kraków 2006.
 22. Psałterz polski. Krainy polskie w modlitwie i wspomnieniach Jana Pawła II, Polskie Radio SA, Warszawa 2006 (+ płyta CD Psałterz polski. Krainy polskie w modlitwie i wspomnieniach Jana Pawła II).
 23. Ks. G. Ryś, Mandatum. „To czyńcie na moją pamiątkę” (J 13,1-20), eSPe, Kraków 2005 (dar od ks. Grzegorza Rysia).
 24. R. Rzepecki, K. Rzepecki, W. Szczygielski, Pożegnanie (tu także: Testament Jana Pawła II), Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa bez podania roku (2 szt.).
 25. W. Starnawski, Prawda podstawą wspólnoty, Wyd. Salezjańskie, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005 (dar od p. Witolda Starnawskiego).
 26. T. Styczeń SDS, S. Dziwisz, Modlitwa w Getsemani wciąż trwa, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2003. (także egzemplarz po niemiecku Das gebet in Getsemani dauert weiter an oraz po angielsku The prayer of Gethsemane goes on).
 27. Śladami pielgrzymek papieża Jana Pawła II, opr. B. Jankowski, Warszawa 2005 (3 szt.) (dar od p.  Bronisława Jankowskiego).
 28. B. Taborski, „Wprost w moje serca uderza droga wszystkich”. O Karolu Wojtyle, Janie Pawle II szkice, wspomnienia, wiersze, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 29. K. Tadej, Blask świętości. Nieznane wspomnienia o Janie Pawle II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2006 (dar od  p. Krzysztofa Tadeja).
 30. K. Tadej, Świadkowie świętości, Edipresse, Warszawa 2006 (dar od p. Krzysztofa Tadeja).
 31. J. Tarnawa SJ, Katecheza o cierpieniu i umieraniu w nauczaniu Jana Pawła II, WAM, Kraków 2002 (3 szt.).
 32. Testament Ojca Świętego Jana Pawła II, Pallottinum, Poznań 2005 (10 szt.).
 33. Testament społeczny Jana Pawła II, red. nauk. bp Józef Kupny, Ks. Marek Łuczak, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006.
 34. M. Wilk, Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2006 (2 szt.).
 35. Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, wstęp i opracowanie A. Friszke i M. Zaremba, Instytut Studiów Politycznych PAN, Towarzystwo "Więź" (Biblioteka „Więzi”), Warszawa 2005.
 36. Wskazywałeś drogę, Strażnik, bez podania miejsca i roku (2 szt.).
 37. Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, red. Wojciech Chudy, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.
 38. Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie, fot. Wojtek Łaski, wstęp ks. Mieczysław Maliński, EDIPRESS, Warszawa 2000.
 39. Zapis drogi. Wspomnienia „Środowiska” o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005 (dar od p. Andrzeja Zielińskiego).
 40. F. Zavattaro, Dlaczego Jan Paweł II ich kanonizował, tłum. Krzysztof Stopa, WAM, Kraków 2006 (3 szt.).
III. INNE
 1. B. Bartuś, Beskid gorlicki. O piękna poszukiwaniu, tekst M. Radzik, Wydawnictwo Wiosna, bez podania miejsca i roku.
 2. Be strong in the Faith. Apostolic Visit of His Holiness Benedict XVI to Poland (Press Directory 25-28 may 2006), KAI, PAP, Warszawa 2006 ( 4 szt.).
 3. A. Bujak, Dziwisz. Ksiądz Stanisław, biskup, metropolita, najwierniejszy z wiernych, red. L. Sosnowski, Biały Kruk, Kraków 2005.
 4. Europa christlich Gestalten. Hoffnung und Angst der Menschen in Europa als Herausforderung für die Soziallehre der Kirche, Festschrift für Prof. Dr. Lothar Ross zum Abschluss seines Wirkens an der Schlesischen Universität, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny, Katowice 2005.
 5. Europa Dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie (materiały VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, Gniezno 16-18 września 2005), Prymasowskie Wydawnictwo GAUNDENTINUM, Gniezno 2005. +płyta DVD Video Europa Dialogu. VI Zjazd Gnieźnieński.
 6. Ilustrowany atlas historii Polski, t.1 Od źródeł po schyłek Jagiellonów, Demart, Warszawa 2006.
 7. Jasełka polskie. Antologia widowisk jasełkowych, opr. M. Adamski, Apostolicum, Ząbki 2004 cz. I i II (dar od p. Ewy Czaczkowskiej).
 8. K. Korzeniewska, Jak służąc Panu Bogu przechytrzyć KGB, RHETOS, Warszawa 2006 (2 szt.).
 9. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie, Dom Prasowy, Warszawa 2006.
 10. Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. Konwersatoria w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie poświęcone przesłaniu Ojca św. Jana Pawła II, pod red. E. Mycielskiej-Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2006 (dar od pp. Anny i Łucjana Sokołowskich).
 11. Ojciec narodu w komańczańskim klasztorze, red. s. M. B. Zamora CSFN, Wydawnictwo Granmark, Mielec 2005.
 12. Ojcze Święty. Witamy w Warszawie. Przewodnik dziennikarzy. (Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI w Warszawie 25-26 maja 2006), opr. ks. Wiesław Niewęgłowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2006 (18 szt.).
 13. Osobowy wymiar kultury. Personalistyczna koncepcja szkoły w świetle nauczania Jana Pawła II (materiały XVI Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich – Jasna Góra, 24-26 listopada 2005), Rada Szkół Katolickich, Warszawa 2006 (dar od p. Marty Dalgiewicz).
 14. J. Ch. Pasek, Pamiętniki (wybór), Polskapresse, Warszawa 2006.
 15. Poznański Czerwiec ’56. Sens pamięci, red. nauk. W. Ratajczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006 (2 szt.) (dar od p. Przemysława Kieliszewskiego).
 16. R. A. Sirico, Wolność a sumienie społeczne, tłum. A. Głaz (i in.), przedmowa J. Kłos, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 2006.
 17. L. Sosnowski, Kraina Benedykta XVI, Biały Kruk, Kraków 2006.
 18. Stolica niezłomna, tekst W. Bartoszewski, fot. A, Bujak, Biały Kruk, Kraków 2005.
 19. J. Tischner, Studia z filozofii świadomości, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2006 (dar od p. Zbigniewa Stawrowskiego).
 20. Trwajcie mocni w wierze! Wizyta apostolska Jego Świątobliwości Benedykta XVI w Polsce, Katolicka Agencja Informacyjna, Polska Age

Opublikowano 03.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.
Już 10 lipca rusza III edycja Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem, który potrwa do 4 września.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer magazynu „Myśl w Centrum”, nowego pisma społeczno-kulturalnego.
Premiera magazynu „Myśl w Centrum”, oraz ostatnia debata i warsztaty projektu „Porozmawiajmy o człowieku” pt. „Nagość – piękno czy wstyd?”. Zobaczcie czerwcowy program Centrum.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.