Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Karol Wojtyła. Pielgrzym Absolutu

„Karol Wojtyła. Pielgrzym Absolutu” nie jest po prostu kolejną książką o Papieżu. To mądra, głęboka i zajmująca opowieść o człowieku – Karolu Wojtyle – który konsekwentnie zmierzał do Boga trzema ścieżkami: poezji, filozofii i teologii. To próba odkrycia osoby przez pryzmat jej pisarskiej spuścizny. To lektura dla znawców poszukujących pogłębionego odczytania dzieła Wojtyły – poety, filozofa i teologa, ale również dla chcących przeczytać niebanalną książkę o kimś, kto w pełni pokazał, co znaczą słowa ecce homo.

G. Reale, Karol Wojtyła. Pielgrzym Absolutu, tłum. M. Gajda, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008.

Książka Karol Wojtyła. Pielgrzym Absolutu dzieli się na dwie części.

Część pierwsza, poświecona trzem ścieżkom, jakimi Pielgrzym Absolutu dochodził do prawdy (poezja, filozofia, teologia), ukazuje duchowe konotacje Wojtyły jako poety, filozofa i teologa, zgłębia obecne w jego pisarstwie związki między wiarą (doświadczeniem mistycznym) a rozumem, objaśnia kluczowe pojęcia Wojtyłowej myśli poetyckiej, filozoficznej i teologicznej (osoba, miłość jako dar, udział, solidarność, wspólnota), wreszcie śledzi wątki autobiograficzne w tekstach przyszłego papieża.

Część druga to całościowe dogłębne odczytanie ostatniej książki Ojca świętego – Pamięci i tożsamości, jej analiza jako summuli (krótkiej i zwięzłej summy) – dzieła zwieńczającego całość myśli filozoficzno-teologicznej papieża.

W podsumowaniu dochodzimy do ważnej konkluzji: dzieło życia Pielgrzyma Absolutu to wierne odbicie Chrystusa – odbicie, „które z biegiem czasu stawało się coraz bardziej podobne do swego pierwowzoru, osiągając kulminację w chwili zamachu, a potem w dniach agonii”. Ecce Homo!

O autorze
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Giovanni Reale (ur. 1931) – profesor historii filozofii antycznej Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie, założyciel Międzynarodowego Centrum Studiów nad Platonem. Autor m.in. pięciotomowej Historii filozofii starożytnej (tłum. E. I. Zieliński, KUL, Lublin 2005). Uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez uniwersytety w Liechtensteinie, Lublinie i Moskwie oraz nadzwyczajnym obywatelstwem Salamanki. Wieloletni przyjaciel Jana Pawła II.

KUP KSIĄŻKĘ

 

Opublikowano 17/03/2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii