Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, red. Robert Skrzypczak

Na Soborze Watykańskim II

Arcybiskup Karol Wojtyła należał do tych, których wkład w Sobór Watykański II był wyjątkowy, bogaty w sensie ilościowym oraz doktrynalnym. Niniejsza publikacja to całościowe tłumaczenie z łaciny wystąpień abp. Karola Wojtyły. Prezentację Wojtyłowych wypowiedzi poprzedza obszerny wstęp wprowadzający w kontekst. Postawiono w nim pytanie nie tylko o to, jakie sugestie Karola Wojtyły znalazły się w dokumentach soborowych, ale też o to, jaki wpływ miał jego aktywny udział w Soborze na decyzję konklawe w październiku 1979 roku. Tekst główny uzupełniają szczegółowe przypisy. Całość została zamknięta w ekskluzywnej szacie edytorskiej. Publikacja została wzbogacona o niepublikowane wcześniej zdjęcia Karola Wojtyły z czasu Soboru Watykańskiego II pochodzące z prywatnego archiwum bp. Tadeusza Pieronka.

Wydawcami książki są: Centrum Myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo AA s.c. oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dodano: