Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, red. Robert Skrzypczak

Arcybiskup Karol Wojtyła należał do tych, których wkład w Sobór Watykański II był wyjątkowy, bogaty w sensie ilościowym oraz doktrynalnym. Niniejsza publikacja to całościowe tłumaczenie z łaciny wystąpień abp. Karola Wojtyły. Prezentację Wojtyłowych wypowiedzi poprzedza obszerny wstęp wprowadzający w kontekst. Postawiono w nim pytanie nie tylko o to, jakie sugestie Karola Wojtyły znalazły się w dokumentach soborowych, ale też o to, jaki wpływ miał jego aktywny udział w Soborze na decyzję konklawe w październiku 1979 roku. Tekst główny uzupełniają szczegółowe przypisy. Całość została zamknięta w ekskluzywnej szacie edytorskiej. Publikacja została wzbogacona o niepublikowane wcześniej zdjęcia Karola Wojtyły z czasu Soboru Watykańskiego II pochodzące z prywatnego archiwum bp. Tadeusza Pieronka.

Wydawcami książki są: Centrum Myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo AA s.c. oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opublikowano 29/01/2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii