Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II

„ Rozpoczynałem swe uczestnictwo w Soborze jako młody biskup. Pamiętam, że moje miejsce było najpierw bliżej wejścia do Bazyliki św. Piotra, a od trzeciej sesji, odkąd zostałem mianowany arcybiskupem krakowskim, przeniosłem się bliżej ołtarza” – tak Jan Paweł II mówił o swoim udziale w II Soborze Watykańskim.

W 60. rocznicę rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego zapraszamy Was do lektury publikacji ks. Roberta Skrzypczaka „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II”, którą wydaliśmy wspólnie z Wydawnictwem AA s.c. oraz Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

We wstępie do publikacji postawiono pytanie nie tylko o to, jakie sugestie Karola Wojtyły znalazły się w dokumentach soborowych, ale też o to, jaki wpływ miał jego aktywny udział w Soborze na decyzję konklawe w październiku 1979 roku. Poznanie treści jak i okoliczności rodzenia się w Karolu Wojtyle jego wielkich soborowych idei umożliwia odpowiedź na pytania, które narzucają się przy okazji rozważania fenomenu Jana Pawła II na tle najnowszej historii Kościoła i świata.

Publikacja cały czas jest dostępna w sprzedaży!

Zachęcamy do zapoznania się również z materiałami o tych wydarzeniach, które mamy na portalu jp2online.pl i w Multimedialnym biogramie:

Zapraszamy również do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego na debaty „Sobór pyta o człowieka” (24 listopada – 18:00) z udziałem naszej ekspertki dr hab. Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej, prof. UKSW oraz „Polskie ślady soboru” z udziałem ks. dr hab. Roberta Skrzypczaka, których jesteśmy partnerem. Debaty są ostatnimi z cyklu debat o Vatikanum II.

Opublikowano 13.10.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II