Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kajakiem w hołdzie JP2.

Polski pielgrzym opłynął kajakiem Półwysep Apeniński


25-letni student europeistyki Kamil Sobol z Łowicza, który w hołdzie dla Jana Pawła II opłynął kajakiem Półwysep Apeniński, dotarł 17 października do Rzymu. W najbliższą środę weźmie udział w audiencji generalnej Benedykta XVI. W pobliżu Placu świętego Piotra będzie można obejrzeć kajak, na którym dokonał tego wyczynu.

15 czerwca Kamil Sobol wypłynął w Wenecji, a po czterech miesiącach i dwóch dniach dopłynął do Wiecznego Miasta, pokonując na morzu trzy tysiące kilometrów wzdłuż wybrzeży Adriatyku, Morza Jońskiego i Tyrreńskiego.

Sobol powiedział, że płynął takim samym kajakiem, jakim na spływach w Polsce pływał przyszły polski papież. Dodał, że podjął się tej wyprawy, by w ten sposób oddać hołd Janowi Pawłowi II. To była dla mnie pielgrzymka, której celem jest grób papieża – powiedział.

Jego wizyty w kolejnych włoskich miastach i miasteczkach budziły wielkie zainteresowanie mieszkańców, a o "polskim pielgrzymie w kajaku" pisały lokalne gazety.

SYLWIA WYSOCKA

(cytat za wp.pl)

Opublikowano 13.12.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.