Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kadra

Nad bezpieczeństwem uczestników Papieskiej Szkoły Letniej czuwał kierownik Karol Szabelewski.

Funkcję wychowawców pełniło dwóch wolontariuszy, stypendystów m.st.Warszawy im. Jana Pawła II: Monika Damięcka i Janusz Dobrzyński!

Wszystkim serdecznie dziękujemy za włożoną pracę, za pomoc techniczną i merytoryczną, za wsparcie, a przede wszystkim za duży osobisty wkład i zaangażowanie, które znalazły odzwierciedlenie w zadowoleniu uczestników!

[nggallery id=50 template=opis]

Opublikowano 18.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.