JUŻ SĄ! WYNIKI LISTOPADOWEJ REKRUTACJI STYPENDIALNEJ!

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listy osób, które otrzymały stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

Wszyscy stypendyści zobowiązani są do wypełnienia Oświadczenia Stypendysty  i dostarczenia go do 6 lutego 2015 roku osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) do Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, I piętro.
Niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje wstrzymanie wypłacania stypendium.

Listy stypendialne:
Szkoła Podstawowa 
Gimnazjum 
Szkoła Ponadgimnazjalna 
Szkoła policealna
Studenci – I rok
Studenci – II-VI rok

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do włączenia się w nasz Program Stypendialny
Natomiast tym, którym w tym semestrze nie udało się uzyskać stypendium życzymy kolejnych sukcesów i zachęcamy do aplikowania w następnym okresie stypendialnym.

Dodano: