Jury konkursu

  • dr hab. Dariusz Kosiński – pracownik naukowy UJ (Katedra Dramatu Wydziału Polonistyki), autor monografii o aktorstwie XIX w. napisanej na podstawie piśmiennictwa tego okresu, także autor wielu artykułów i książek o charakterze popularyzatorskim (Słownik Teatru, Słownik postaci dramatycznych), regularnie publikuje w „Didaskaliach”, „Dialogu” i „Notatniku Teatralnym”.
  • dr hab. Tomasz Kubikowski – absolwent wiedzy o teatrze (AT) i filozofii (UJ), wykładowca Akademii Teatralnej, zastępca dyrektora artystycznego i kierownik literacki Teatru Narodowego. Autor wielu publikacji z dziedziny teorii teatru w ujęciu fenomenologicznym oraz o teatrze performatywnym, eseista, recenzent, redaktor pism teatralnych („Dialog”, „Teatr”), tłumacz, autor dramatu Nauka o barwach (prapremiera Teatr TV, 2001), wydawca pism Zbigniewa Raszewskiego. 
  • prof. Maria Prussak – pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN oraz UKSW (kierownik Katedry Badań nad Teatrem i Filmem), jej specjalnością jest historia teatru i dramatu polskiego. Autorka wielu artykułów i książek o polskich romantykach i modernistach oraz ich związkach z teatrem („Po ogniu szum wiatru cichego”: Wyspiański i mesjanizm), współpracuje z „Teatrem” i „Didaskaliami”. 
  • o. prof. Jacek Salij OP – dominikanin, teolog, pracownik naukowy UKSW, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej, konsultor Sekcji Nauk Teologicznych w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Autor wielu książek z dziedziny filozofii, teologii i nauki Kościoła. Członek polskiego PEN Clubu, stale współpracuje z miesięcznikiem „W drodze”. 
  • Wojciech Tomczyk – absolwent wiedzy o teatrze (AT) i Studium Scenariuszowego PWSFTiTv w Łodzi. Scenarzysta, producent filmowy i telewizyjny. Jest autorem scenariuszy fabularnych, dokumentalnych oraz seriali (m.in. Czarne słońca, Bank nie z tej ziemi, Spona, Zaginiona). Jako dramatopisarz związany ostatnio ze Studium Dramatu Teatru Narodowego w Warszawie, autor dramatów Wampir (prapremiera: Teatr Nowy Zabrze, 2003 ), Norymberga (prapremiera: Teatr Narodowy, 2006). 
  • Michał Mizera (sekretarz jury) – absolwent teatrologii (UJ), doktorant w Instytucie Europeistyki UJ; organizator konferencji teatrologicznych, animator programów edukacyjnych dla młodzieży, współpracownik Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Stowarzyszenia Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze sytuują się na przecięciu kultury antycznej i współczesnego teatru.
Dodano: