Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?

JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, red. P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel, Zysk i S-ka, Collegium Civitas Press, Poznań – Warszawa 2006.Książka JPII.

Pokolenie czy mozaika wartości? pod redakcją Pawła Ruszkowskiego, Jacka Bielińskiego i Agnieszki Figiel to próba zapisu i zrozumienia emocji oraz postaw, które ujawnili młodzi Polacy w czasie choroby, śmierci i pogrzebu Jana Pawła II. Jest to praca napisana przez socjologów, ale nie tylko dla socjologów.
 Zainteresuje każdego, kto gotów jest skonfrontować własne, często zaledwie intuicyjne, rozumienie współczesnego pokolenia z odkryciami grupy badaczy, którzy obficie przytaczają wypowiedzi swoich respondentów. Książka jest więc nie tylko socjologicznym studium, ale też świadectwem ubiegłorocznych wydarzeń. Jej autorzy, w przeważającej części już młodzi naukowcy lub jeszcze studenci, przedstawili wyniki badań przeprowadzonych między 18 kwietnia i 13 maja 2005 roku w Poznaniu i w Warszawie. Chwile tak wielkich zbiorowych uniesień aż proszą się, by zapisać je choćby na taśmie magnetofonowej, ocalić w postaci notatek, zrobić im socjologiczne „zdjęcie” i porównać biorących w nich udział ludzi do nich samych za jakiś czas. Jacy więc jesteśmy? Czy pokolenie JPII istnieje?

Socjolodzy są zazwyczaj ostrożni w formułowaniu twierdzeń, jednak na ostatnie z powyższych pytań udzielają odpowiedzi przeczącej. W pracy, pisze jeden z nich, chcieli uniknąć myślenia życzeniowego, czy więc „pokolenie JPII” to tylko jedno z naszych pobożnych, również w dosłownym sensie, życzeń? Zdaniem socjologów zdecydowanie tak, jednak przyznają, że o tym, czy pokolenie ludzi wzrastających wraz z pontyfikatem poprzedniego papieża będzie różnić się od innych i jeżeli tak, to czym, przesądzą naprawdę dopiero następne lata. Dlaczego tak sądzą?

Badania przyniosły wiele nowych pytań, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi bardzo długo. Książka warszawskich i poznańskich socjologów jest zaproszeniem do dyskusji i na pewno będzie brana pod uwagę przez kolejnych badaczy próbujących opisać, jak fenomen Jana Pawła II funkcjonuje w polskiej świadomości. Zdaniem autorów, „pokolenie JPII jest swoistą metaforą, odzwierciedlającą – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe – tęsknoty Polaków, wywołane i uświadomione przez śmierć Ojca Świętego. Jest to tęsknota za własną czystością etyczną, za chęcią bycia lepszym dla innych, pragnienie jedności z naszym społecznym otoczeniem czy wreszcie tęsknota za osobistym doświadczeniem sfery sacrum, które nagle wydało się możliwe do osiągnięcia.” Co zrobimy z naszymi tęsknotami? To tylko jedno z rodzących się pytań.
Elżbieta Ciżewska
doktorantka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW

Opublikowano 04.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online
Czym właściwie jest samotność? Jak się ją rozpoznaje? Czy z samotnością należy walczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą szukać eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.