JP2 wiem i znam

Ideą konkursu JP2 – wiem i znam było upowszechnianie myśli Jana Pawła II w środowiskach warszawskich szkół gimnazjalnych i licealnych. Temat I edycji konkursu brzmiał: Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny – historia i nauczanie.

Struktura konkursu pozwoliła poznać wiele aspektów przemówień Ojca Świętego, wygłoszonych podczas pielgrzymowania po naszej Ojczyźnie.
W pierwszej części konkursu, podczas zajęć, uczestnicy zostali wprowadzeni w kontekst historyczny poszczególnych
pielgrzymek oraz poznają podstawowe przesłania homilii. Program zajęć opierał się na trzech wymiarach myśli papieskiej: społecznym,
teologicznym oraz filozoficznym. W ten sposób każdy uczestnik konkursu mógł dostrzec rolę, jaką odegrał Jan Paweł II w kształtowaniu się wolności
słowa, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Druga część konkursu – finałowa, zakładała weryfikację wiedzy zdobytej podczas wspomnianych zajęć,
a także przekazanie jej egzaminatorom w sposób twórczy.

Na projekt złożyło się dziewięć spotkań w cyklu dwutygodniowym. W trakcie trwania całej edycji konkursu odbyły
się dodatkowe zadania konkursowe, wykorzystujące kreatywność i szczególne uzdolnienia uczestników.

Dodano: