Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

JP2 w szkole

 

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Nauczanie i historia
(seria JP2 w szkole),
red. Ł. Ofiara,
Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2007.

Prawdziwy wychowawca uczestniczy […] w życiu młodzieży, interesuje się jej problemami, stara się poznać jej zapatrywania, uczestniczy w jej życiu sportowym i kulturalnym, w jej rozmowach; jako dojrzały i odpowiedzialny przyjaciel wskazuje dobre cele i drogi do ich osiągnięcia […]. W takim klimacie „pedagogicznej obecności” wychowawca nie jest uważany za „przełożonego”, lecz za „ojca, brata i przyjaciela”.

 

Jan Paweł II, list Juvenum Patris

 


Oddziaływanie Jana Pawła II na młodzież szkolną pozostaje fenomenem, którego nikt nie ośmiela się podawać w wątpliwość. Źródeł tego swoistego „sukcesu wychowawczego” jest wiele. Niewątpliwie za najważniejszy uznać wolno szczególny charyzmat Papieża Polaka, który nie tylko darzył młodych zaufaniem, upatrując w nich wielką nadzieję przyszłości, ale też umiał ich zaufanie zdobyć, stając się dla wielu niepodważalnym autorytetem. A wszystko to – jak się zdaje – dzięki osobistym spotkaniom, troskliwemu towarzyszeniu młodzieży w dorastaniu, dogłębnemu zrozumieniu jej pragnień i dylematów.

Niniejsza publikacja to owoc spotkań dla nauczycieli, zorganizowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach większego projektu pt. JP2 w szkole. Podczas wykładów i warsztatów katecheci i wychowawcy pochylali się nad nauczaniem Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny, by odnaleźć w nim to, co dziś warto przekazać młodym ludziom jako odpowiedź na ich własne poszukiwania na drodze do dorosłości. Tak narodził się pomysł zebrania najciekawszych wątków pojawiających się w refleksjach i dyskusjach, w formie konspektów lekcji, do napisania których zaprosiliśmy nie tylko uczestników cyklu, ale i innych praktykujących pedagogów.

Zbiór obejmuje scenariusze lekcji wychowawczych czy katechez dla gimnazjów i szkół średnich. Są one poświęcone zagadnieniom podejmowanym przez Papieża w czasie wizyt w Polsce. Niekiedy jest to jakaś kwestia charakterystyczna dla danej wizyty, czasem istotne słowa wypowiedziane do młodych. Tak czy inaczej, ich tematyka oscyluje wokół najważniejszych wartości, którymi żyje młodzież, takich jak przyjaźń, miłość, wolność, prawda.

Staraliśmy się, aby nasza praca miała jak najbardziej praktyczny wymiar. Użyteczność prezentowanych w książce scenariuszy potwierdza doświadczenie nauczycieli, którzy je napisali, a także fakt, że w większości opierają się one na już przeprowadzonych lekcjach.

Wkrótce książka trafi do księgrarń stacjonarnych i internetowych. W sprawie kupna można kontaktować się z Działem Informacji i Promocji Centrum:


Marek Domżał
mdomzal@centrumjp2.pl
tel. 22 / 826 42 21
kom. 515 240 126

Opublikowano 20.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasz Chór wrócił z pierwszą nagrodę w swojej z Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły? Na czym polega terapia leśna oraz kąpiel leśna? I co na temat zdrowotnych korzyści obcowania z lasem mówią nam badania?
Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła przyciągnęło miłośników spokojnego i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy, że byliście z nami!
„Europa – jedność czy rozpad?” – już 4 czerwca premiera magazynu „Myśl w Centrum”, a w nim m.in. rozmowa z prof. Chantal Delsol. Zapisz się, aby uzyskać dostęp w dniu premiery.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.