Jonathan Price

Jonathan Price – badacz w zespole naukowym Centrum Myśli Jana Pawła II, wykładowca w Blackfriars College na Uniwersytecie w Oksfordzie. Współpracuje z Instytutem Interdyscyplinarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia), gdzie od 2009 roku wykłada filozofię prawa. Tam też ukończył studia doktoranckie. Obecnie przygotowuje drugą rozprawę doktorską na Uniwersytecie w Oksfordzie. Jest redaktorem recenzowanego czasopisma Politics & Poetics oraz założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma literackiego The Clarion Review. Jego opracowania pojawiły się w uznanych publikacjach w Europie i USA, tj. First Things, National Review, The New York Times Magazine, Die Presse, Teologia Polityczna, Fronda i wiele innych. Redaktor – wraz z Jackiem Kloczkowskim – książki Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym.

Od zawsze inspirowało mnie zintegrowane podejście Jana Pawła II do osoby i kultury. Antropologiczne ujęcie poruszanych przez niego problemów pokazuje jak odnajdować metafizyczne prawdy w zwyczajnych relacjach międzyludzkich. 

Tematy: antropologia filozoficzna, filozofia kultury, prawo i literatura, starożytność klasyczna, późny scholastycyzm, kontraktarianizm

Najnowsze publikacje:

‘What does it mean to comply with the law?’, J Price. Journal of Regulatory Compliance
(I: 2016), pp. 1-6.

‘Lost in translation: “rechtsstaat”, “państwo prawne” and other false equivalents of “rule of law” (and what to do about them)’ J Price, A Budnik, B Sirks, w: Myśl polityczno-prawna. Demokratyczne państwo prawa. Prawa jednostki, pod red. A Breczko, S Bożyk,
M Aleksandrowicz, A Olechno (Białystok, PL: Temida 2, 2017).

Dodano: