Zwycięzcy

WYNIKI I KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO IM. JANA PAWŁA II

Do udziału w konkursie zgłoszono ogółem 28 prac, z czego:

 • W kategorii I – utworów na chór a cappella zgłoszono prac 17.
 • W kategorii II – utworów na orkiestrę, chór i/lub solistów zgłoszono prac 11

Obrady Jury miały miejsce 05 listopada 2007 r. w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II.  Sekretarzem Jury Konkursu był Kazimierz Dąbrowski. W skład Jury wchodzili:

 • Edward Pałłasz (przewodniczący jury)
 • Marek Jasiński
 • Bogdan Gola
 • Paweł Łukaszewski
 • o. Bernard Sawicki OSB

W swojej ocenie Jury kierowało się następującymi kryteriami:

 • poziom artystyczny
 • harmonijność użycia środków muzycznych wobec wykorzystanych tekstów
 • ekonomia wykorzystanych środków
 • zgodność z zapisem regulaminu

 

Jury postanowiło nagrodzić następujących kompozytorów:

w kategorii I – utworów na chór a cappella:

 • I nagroda, Źródło, muz. Iwona Piątek
 • II nagroda, Bardziej być, muz. Tomasz Szczepanik
 • III nagroda, Deus et animae, muz. Łukasz Farcinkiewicz  

w kategorii II – utworów na orkiestrę, chór i/lub solistów

 • I nagroda, Kantata o Miejscach Świętych, muz. Rafał Janiak
 • II nagroda, Tryptyk, muz. Filip Matuszewski
 • III nagroda, Liść, muz. Tomasz Jakub Opałka

 

 

Dodano: