Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Paweł II teolog. Komentarze do encyklik

Okładka książki "Jana Paweł II Teolog komentarze do encyklik"

Znakomita propozycja dla wszystkich, którzy chcą zgłębić nauczanie Jana Pawła II, zawarte w jego wszystkich encyklikach. Rzetelność naukowa i wyczerpująca analiza najważniejszych dokumentów pontyfikatu, czynią z tej książki cenne studium naukowe, natomiast dzięki łatwemu i przystępnemu językowi będzie ona ciekawą lekturą też dla amatorów.

Jan Paweł II teolog. Komentarze do encyklik, red. G. Borgonovo, A. Cattaneo, tłum. E. Augustyn, R. Cielicki OFMCap., Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009.

Książka Jan Paweł II teolog to zbiór artykułów wybitnych teologów, wnikliwie komentujących 14 encyklik Papieża: trynitarne (Redemptor hominis, Dives in misericordia, Dominum et vivificantem), społeczne (Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus), eklezjologiczne (Slavorum Apostoli, Redemptoris missio, Ut unum sint), antropologiczne (Veritatis splendor, Evangelium vitae, Fides et Ratio), eucharystyczną (Ecclesia de Eucharistia) i maryjną (Redemptoris mater). Stanowi zatem cenne kompendium, skierowane do szerokiego grona odbiorców (zwłaszcza dla naukowców, studentów i dziennikarzy), mające ułatwić czytelnikom odkrywanie głębi papieskiego nauczania i możliwości jego przełożenia na życiową praktykę. Wśród autorów: Camillo Ruini, Guy Bedouelle, Rino Fisichella, Graziano Borgonovo, Martin Rhonheimer, Arturo Cattaneo, Livio Melina.

Jan Paweł II był poszukiwaczem prawdy, jej orędownikiem i świadkiem, zwłaszcza tam, gdzie prawda była zagrożona, fałszowana czy zapominana. Jego nauczanie pogłębiało i ogarniało prawdę we wszystkich jej aspektach. […] Dlatego z wdzięcznością przyjmuję inicjatywę Centrum Myśli Jana Pawła II opublikowania polskiej wersji książki Jan Paweł II teolog. Komentarze do encyklik. […] Wyrażam nadzieję, że publikacja ta pozwoli polskim czytelnikom nie tylko poznać nauczanie Jana Pawła II, ale także – w oparciu o nie – kształtować swoje życie chrześcijańskie.

abp Kazimierz Nycz

ze Wstępu do wydania polskiego

Opublikowano 24/11/2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.