Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Jan Paweł II – obrońca praw narodów” – wystawa w siedzibie Senatu RP

Myśl społeczna Jana Pawła II oraz jego działania na rzecz pokoju były nierozerwalnie związane ze zmianami społecznymi i politycznymi na świecie. Jednym z  fundamentów  nauki Jana Pawła II jest troska o człowieka, jego godność i prawa. I właśnie z tej idei szacunku wobec innego człowieka, przyrodzonej i niezbywalnej godności osoby, zrodziła się jego nauka społeczna. Prawa narodów – jak wskazywał Papież Polak – są w swojej istocie prawami człowieka ujętymi w wymiarze wspólnotowym.

Z okazji jubileuszu wyboru Karola Wojtyły na papieża, Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało dla Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wystawę okolicznościową „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”.

Uroczyste odsłonięcie wystawy odbyło się 13 października w gmachu Senatu RP.

Wystawa prezentuje wkład Jana Pawła II w międzynarodową politykę XX wieku, jego działania na rzecz idei wolności i suwerenności narodów. Na wystawie wyeksponowane zostały fragmenty wypowiedzi  Jana Pawła II z jego pielgrzymek do Afryki, Ameryki Łacińskiej, krajów bloku wschodniego, jak również mszy w kościele na Zaspie w Gdańsku, czy przemówień w siedzibie UNESCO i Parlamentu Europejskiego. Cytatom towarzyszą krótkie teksty oraz grafiki poszerzające wypowiedzi o kontekst historyczny i geopolityczny, jak również archiwalne zdjęcia z papieskich wizyt i pielgrzymek.

Inicjatorem wystawy jest senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

Organizatorzy: Kancelaria Senatu RP, Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wystawa dostępna na stronie Witryna Edukacyjna Kancelarii Senatu.

Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Opublikowano 13.10.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II