Jan Paweł II: książkowe ABC

Są książki, które – by poznać Jana Pawła II – przeczytać trzeba. Poniżej prezentujemy ich listę. Jest to swego rodzaju papieskie książkowe ABC.


Karol Wojtyła

1. Miłość i odpowiedzialność, KUL
2. Zagadnienia podmiotu moralności, KUL
3. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, KUL
4. Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, KUL
5. Elementarz etyczny, KUL
6. Wykłady lubelskie, KUL
7. Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie (5-12.03.1976.), ZNAK
8. Poezje, dramaty, szkice, Tryptyk rzymski, ZNAK
9. Nauczyciel i pasterz: listy, komunikaty, zarządzenia (1959-1978), opr. Michał Jagosz, Rzym: Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II

Jan Paweł II

1. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, t. 1, 2, 3 i 4, KUL
2. Przekroczyć próg nadziei, KUL
3. Dar i tajemnica, WAM
4. Wstańcie, chodźmy!, WYD. ŚW. ST. BM ARCHID. KRAK.
5. Pamięć i tożsamość, ZNAK
6. Encykliki, ZNAK
7. Adhortacje apostolskie, ZNAK
8. Listy pasterskie, ZNAK
9. Pielgrzymki do ojczyzny, ZNAK
10. Testament, PALLOTTINUM
11. Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), PALLOTTINUM
12. Pozdrawiam i błogosławię: listy prywatne papieża, ŚWIAT KSIĄŻKI

Bibliografia podmiotowa

Biografia:

1. Bernard Lecomte, Pasterz, ZNAK
2. Janusz Poniewierski, Pontyfikat, ZNAK
3. Tad Szulc, Jan Paweł II – papież nieśmiertelny: biografia i testament, ALBATROS
4. George Weigel, Świadek nadziei: biografia papieża Jana Pawła II, ZNAK
5. Paweł Zuchniewicz, Młode lata papieża. Lolek, PRÓSZYŃSKI I S-KA

Kalendaria:

1. Adam Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, ZNAK
2. Jan Paweł II dzień po dniu: ilustrowane kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005, t. 1 i 2, BIAŁY KRUK
3. 15 lat pontyfikatu Jana Pawła II: wydarzenia, dokumenty, Instytut Jana Pawła II KUL

Dodano: