Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Paweł II jako aktor

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nowego filmu Mediateki CMJPII pt.: „Jan Paweł II jako aktor” zawierającego wspomnienia świadków dotyczące aktorskich zamiłowań Karola Wojtyły – Jana Pawła II.


 

Link do strony z filmem

Opublikowano 05.11.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.