Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni

Zwyczajni-niezwyczajni mężczyźni. Przyjaciele, mentorzy i autorytety Jana Pawła II. Grzegorz Polak w książce Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni przedstawia wybitne postaci, które wywarły wpływ na wybory życiowe Wielkiego Papieża oraz jego formację intelektualną i moralną.

Grzegorz Polak, Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011.

Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni to drugi tom dyptyku poświęconego przyjaźniom papieża. Tom pierwszy – Kobiety w życiu Jana Pawła II – zaprezentował te kobiece postaci, które odcisnęły szczególniejsze piętno na biografii Ojca Świętego, zarówno historycznej, jak i mistycznej. Wraz z autorami – Pawłem Zuchniewiczem i Brygidą Grysiak – przemierzyliśmy bardzo konsekwentnie wytyczony szlak. Od Emilii Wojtyłowej – ziemskiej matki – prowadził on poprzez kolejne kobiety, które stanęły na drodze Lolka, Wujka Karola, biskupa, kardynała i wreszcie papieża. Następnie – poprzez siostrę Łucję i Matkę Teresę, zajmujące w życiorysie Jana Pawła II miejsce łączników między doczesnością a nadprzyrodzonością – przeszliśmy do świętych i błogosławionych, by u kresu powrócić do Matki, tym razem Niebieskiej.

W niniejszej książce znów kroczymy drogą wiodącą przez życie Karola Wojtyły – Jana Pawła II, zatrzymujemy się jednak na etapach, w których splotły się losy Wielkiego Polaka i wyjątkowych mężczyzn. Poznajemy ojca i brata, najbliższych kolegów z Gimnazjum im. Marcina Wadowity, mistyków, księży, mentorów, przyjaciół. Książka opowiada również o świętych, którzy wywarli szczególny wpływ na formację duchową Papieża. W Historiach męskich przyjaźni pojawiają się zatem m.in. Karol Wojtyła senior, Edmund Wojtyła, Jerzy Kluger, Mieczysław Kotlarczyk, Jan Tyranowski, Stefan Swieżawski, Józef Tischner, Stefan Wyszyński, Adam Stefan Sapieha, Stanisław Dziwisz, lecz także brat Albert, Jan od Krzyża, Jan Maria Vianney.

Nieprzypadkowo powierzyliśmy napisanie tej książki Grzegorzowi Polakowi – znawcy tematyki i dociekliwemu badaczowi papieskich tajemnic. Czytelnik – wędrując przez kolejne rozdziały – łatwo się przekona, że choć o wielu z zaprezentowanych tu osobistości bez wątpienia dużo słyszał, to jeszcze nie wszystko o nich wiedział. Fakty, ciekawostki, refleksje – kolaż, który układa się w sugestywne portrety, w niebagatelne historie przyjaźni między mężczyznami złączonymi wspólnotą myśli, wiary i wyznawanych wartości, mimo że tak różnymi i bez względu na wszystko zachowującymi swoją indywidualność.

Kto komu przysłużył się bardziej: owi mężczyźni Janowi Pawłowi II czy on im? Trudno orzec – i zbędny to sąd. Chodzi o to, by zagłębić się w wartościową lekturę – jeszcze jeden przyczynek do poznania niezwykłego bogactwa życia Wielkiego Papieża.

KUP KSIĄŻKĘ

Opublikowano 30/03/2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii