Jan Paweł II. Człowiek odwagi. Zarys biografii – materiał dydaktyczny

Okładka - materiał dydaktyczny

Jan Paweł II. Człowiek odwagi. Zarys biografii

red. Barbara Stefańska

Centrum Myśli Jana Pawła II, 2019

Publikacja powstała w oparciu o zasoby Centrum Myśli Jana Pawła II.

Licencja Creative Commons CC BY-NC-ND

Plik do pobrania

Dodano: