Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Paweł II. Człowiek odwagi. Zarys biografii – materiał dydaktyczny

Jan Paweł II. Człowiek odwagi. Zarys biografii

red. Barbara Stefańska

Centrum Myśli Jana Pawła II, 2019

Publikacja powstała w oparciu o zasoby Centrum Myśli Jana Pawła II.

Licencja Creative Commons CC BY-NC-ND

Plik do pobrania

Opublikowano 24.09.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.