Jan Paweł II a stan wojenny

Stan wojenny wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku był dla Papieża wstrząsem. Odtąd przy każdej okazji Jan Paweł będzie się publicznie upominał o „Solidarność” i o Polskę.


Zacznie już w niedzielę 13 grudnia, a w Wigilię zapali świecę w swoim oknie – na znak solidarności z Ojczyzną (wiadomo też o liście skierowanym w grudniu do gen. Jaruzelskiego). Polskie społeczeństwo, pamiętające postawę papiestwa wobec narodowych powstań (w Kordianie Juliusza Słowackiego papież mówi: „Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą”), nigdy mu tego nie zapomni. W kraju ze wzruszeniem powtarzana jest plotka jakoby Jan Paweł II już kilka miesięcy temu zapowiadał, że w czasie sowieckiej interwencji przyjedzie do Polski, żeby wyjść naprzeciw czołgom.

 

Janusz Poniewierski, Pontyfikat, Znak, Kraków 2005, str. 72.

 

Dodano: