Jan Krutul

W Centrum Myśli Jana Pawła II nie tylko opowiadamy o sztuce, ale także ją tworzymy. Chór Centrum Myśli Jana Pawła II powstał w kwietniu 2005 roku z inicjatywy młodych ludzi, którzy postanowili poprzez śpiew ponieść dorobek nauczania Papieża Polaka.

Jan Krutul – swoje umiejętności kształcił na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pod kierunkiem prof. Violetty Bieleckiej (dyrygentura chóralna), prof. Pawła Łukaszewskiego (kompozycja) oraz prof. Tomasza Bugaja (dyrygentura symfoniczno-operowa) oraz w ramach Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W jego twórczości szczególne miejsce zajmuje muzyka chóralna a cappella oraz utwory wokalno-instrumentalne.

Współpracował z Narodowym Forum Muzyki, Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Chórem Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich. W 2017 roku Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod jego kierunkiem otrzymał Grand Prix i I Nagrodę na Konkursie Music Everywhere w Gdańsku oraz III Nagrodę na Konkursie Musica Vera w Toruniu.

W swoim nauczaniu Jan Paweł II podkreślał znaczenie solidarności i współpracy. Nawoływał do dialogu i poszukiwania przestrzeni dla wspólnych działań. Właśnie tym jest dla mnie chór – wspólnym tworzeniem piękna w harmonii głosów.

Tematy: muzyka chóralna, Jan Paweł II w muzyce, popularyzacja kultury, działania społeczne

***

Jan Krutul – dyrygent, kompozytor. Od sierpnia 2016 roku jest dyrygentem i managerem Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Dodano: