Jak smakuje pycha?

Zapraszamy na pierwszą z cyklu debat poświęconych siedmiu grzechom głównym – SALIGII.

12 września (poniedziałek) w Centrum Myśli Jana Pawła II porozmawiamy o superbii – grzechu pychy.

Zapraszamy na pierwszą z cyklu debat poświęconych siedmiu grzechom głównym – SALIGII.

12 września (poniedziałek) w Centrum Myśli Jana Pawła II porozmawiamy o superbii – grzechu pychy.

W spotkaniu
wezmą udział zaproszeni goście:
* Katarzyna Kozyra,
* Bronisław Wildstein,
* Bartosz Szydłowski.

Debatę poprowadzi Krzysztof Koehler.

* KIEDY?
12 września (poniedziałek) godzina 18:00

* GDZIE?
1 Piętro – Miejsce Spotkań Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11, Warszawa

WSTĘP WOLNY!

W naszym projekcie podejmujemy się próby diagnozy człowieka w kryzysie. Chcemy zastanowić się nad jego duchową, intelektualną sytuacją na początku XXI wieku. Zależy
nam na próbie opisu sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się – my Polacy, ale i być może my – ludzie – stojący wobec różnych
wyzwań, jakie stawia współczesny świat.

Porządek dociekań wyznacza rozpoznanie uczynione swego czasu przez Czesława Miłosza w jego eseju „SALIGIA”, zamieszczonym w zbiorze „Ogród nauk”. Noblista przedstawia w nim arcyciekawą diagnozę człowieka XX wieku w kontekście pytań, które wyznacza refleksja nad siedmioma grzechami głównymi. Rozmowy nasze toczą się w tysiącletnią rocznicę wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce. Ten kontekst jest dla nas ważny. Chrześcijaństwo bowiem przynosi pewien stary mechanizm rozpoznawania zagrożeń duchowych człowieka. Uczy tego najlepiej Katechizm, wprowadzając do ludzkiej refleksji nad sobą mechanizm przypatrywania się sobie w świetle pojęcia grzechu. W naszych spotkaniach chcemy pójść tym śladem i razem z czołowymi intelektualistami, artystami, animatorami kultury poszukać odpowiedzi – gdzie dzisiaj jest człowiek?

Słowo SALIGIA tworzą pierwsze litery łacińskich nazw grzechów głównych: superbia (pycha), avaritia (skąpstwo), luxuria (zbytek), invidia (zazdrość), gula (obżarstwo), ira (złość) oraz acedia (lenistwo), a debaty inspirowane są esejem Czesława Miłosza „SALIGIA”.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Sztuka w dialogu”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodano: