IX edycja Szkoły Letniej Centrum Myśli Jana Pawła II

“Droga do integralnego przywództwa: Zjednoczeni w różnorodności” – to hasło przewodnie projektu Centrum Myśli Jana Pawła II, którego głównym wydarzeniem będzie odbywająca się w dniach 21 – 28 lipca w Lanckoronie  oraz Krakowie Szkoła letnia.

Działania, które podejmiemy wraz z naszymi partnerami, zarówno przed jak i bezpośrednio po Szkole Letniej,  a także w jej trakcie, będą miały na celu  zintegrowanie społeczności regionalnej państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy. W początkowej fazie projektu uczestnicy będą diagnozować najważniejsze wskaźniki tożsamości kulturowej swoich regionów, a także największe problemy i niejasności z nimi związane, które wynikają na przykład z braku wiedzy na temat specyfiki kulturowej innych krajów, często sąsiadujących z sobą. Chcemy inwestować w ludzi, którzy mają wpływ na ich otoczenie społeczne, dlatego opracowaliśmy koncepcję “integralnego przywództwa”, którą chcemy wdrożyć w praktyce społecznej.

Osiąganie celów i motywowanie ludzi to ważne efekty przywództwa. Ale istotą tego jest pytanie, kim jesteśmy jako osoby? Integralni liderzy ćwiczą cnoty, poszerzają partycypację i wypełniają swoje humanitarne misje. Budują silne relacje z sobą, z innymi ludźmi i z wyższym, moralnym porządkiem. Ciągle przechodzą proces osobistego rozwoju.

Jeśli czujecie, że drzemie w Was duch regionalnego lidera, jeżeli nie przeraża Was poświęcenie kilku dni wakacji na intensywną naukę (wykłady, warsztaty, sesje coachingowe), to już dzisiaj zarezerwujcie czas między 21 a 28 lipca.

Szczegółowe informacje o rekrutacji już wkrótce.

 

Dodano: