Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Inkubator Miłosierdzia w nowym roku akademickim

Ten projekt tworzycie Wy – wolontariusze! Jeśli chcecie poświęcić trochę swojego wolnego czasu na towarzyszenie chorym dołączcie do grupy opieka paliatywna! Nie trzeba mieć wyjątkowych predyspozycji i nadzwyczajnych umiejętności. Wystarczy Wasza chęć i zaangażowanie w to co robicie!


Pomagać możecie na wiele sposobów: czytając książki, rozmawiając, pomagając w karmieniu czy zawożąc na Mszę Świętą. W cieplejsze dni wychodząc na spacery. Najważniejsza jest jednak Wasza obecność! Dołączając do grupy możecie liczyć na pomoc ze strony wolontariuszy już zaangażowanych w opiekę paliatywną. Działamy głównie w ośrodku Caritas Archidiecezji Warszawskiej mieszczącym się przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

 

Wszyscy chętni, którzy w tym roku akademickim chcą zostać wolontariuszami:
14 października w piątek w godzinach od 17:30 do 19:00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie w ośrodku Caritas. Tematem spotkania będzie praca na oddziale Na spotkaniu będą gościć siostry oddziałowe pracujące w ośrodku.
 
plan spotkania:
17:00 – Msza Święta w Kaplicy na I Oddziale Kobiecym
17:30 – spotkanie – Sala Konferencyjna, I piętro, (wejście od ul. Krakowskie Przedmieście 62)

Już teraz zapraszam na szkolenia dla przyszłych wolontariuszy hospicyjnych. Kompleksowe szkolenie: lekarsko-pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne, z pracownikiem socjalnym, księdzem, wolontariuszem. Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładów.

terminy szkoleń:
8-9 października 2011r. –  I część
12-13 listopada 2011r. – II część
 
w soboty w godz. 9:00-18:00
w niedziele w godz. 9:00-16:00
 
Na szkolenie dla osób pełnoletnich, zgłaszamy się osobiście:
tel.: 22 679-67-00
e-mail: hospicjum@marianie.pl
Ośrodek Hospicjum Domowe, Warszawa, ul. Tykocińska 27/35

kontakt:
Małgosia Maciejewska
inkubator.paliatywna@centrumjp2.pl
kom 609-870-357

Opublikowano 09.10.2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.