Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Inkubator Miłosierdzia 2011/2012 – zaczynamy!

Za nami pierwsze w tym roku szkolno-akademickim spotkanie Inkubatora Miłosierdzia: 9 listopada licznie zgromadzeni wolontariusze nabierali energii, by przez kolejne miesiące nieść pomoc innym.

Mimo pochmurnego jesiennego dnia z werwą wkroczyliśmy w czwarty już rok wolontariatu organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Spotkanie rozpoczęliśmy od przygotowania wielkiego papierowego słońca, na którym – po krótkim przedstawieniu się – wypisywaliśmy swoje imiona. Będzie nam ono przypominać, że nasza pomoc rozświetla życie podopiecznych.

Najwięcej energii dała nam jednak następna część spotkania. Złożyły się na nią rozmaite gry i zabawy, mające pomóc w podjęciu niełatwych zadań. Radości i śmiechowi nie było końca!

fotofoto

Wreszcie przeszliśmy do przedstawiania grup Inkubatora Miłosierdzia, z których każda zajmuje się inną formą pomocy potrzebującym. W trakcie prezentacji multimedialnej poszczególni koordynatorzy opowiedzieli, czym zajmują się ich grupy oraz w jakich ośrodkach pracują. To pomogło uczestnikom spotkania podjąć decyzję, w którym zespole chcą działać. Okazją do rozwiania wątpliwości niezdecydowanych były krótkie spotkania grup z koordynatorami.

Na zakończenie każdy wolontariusz otrzymał słonecznik z cytatem Jana Pawła II – na znak tego, że każda godzina poświęcona wolontariatowi wnosi trochę słońca w życie tych, którym służymy, i nasze własne.

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkanie Inkubatora Miłosierdzia.

Opublikowano 21.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.