Inauguracja Stypendiów im. Jana Pawła II

 

7 listopada 2008 roku o godz. 19.00 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się Inauguracja Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, która zgromadziła najzdolniejszą i najbardziej aktywną młodzież uczącą się w Warszawie – ponad 600 osób, którym przyznano stypendia.

 
Na uroczystość oprócz stypendystów i ich rodzin zaproszeni zostali również goście specjalni.
 
Galę otworzyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, oraz Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, po czym nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych dziesięciu najlepszym stypendystom. Uroczystość poprowadzili stypendyści Dorota Ambrożewicz i Michał Misztall, a prezentacji Centrum Myśli Jana Pawła II oraz programu stypendialnego dokonała również stypendystka – Maria Zadroga.
 
Ważnym punktem ceremonii było wystąpienie gościa specjalnego – Pawła Zuchniewicza – autora licznych publikacji na temat Papieża. Ceremonię swoim śpiewem uświetnił Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.
 
Uroczystość zakończyła się rozdaniem listów gratulacyjnych wszystkim obecnym stypendystom.
Dodano: