Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Inauguracja Stypendiów im. Jana Pawła II

 

7 listopada 2008 roku o godz. 19.00 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się Inauguracja Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, która zgromadziła najzdolniejszą i najbardziej aktywną młodzież uczącą się w Warszawie – ponad 600 osób, którym przyznano stypendia.

 
Na uroczystość oprócz stypendystów i ich rodzin zaproszeni zostali również goście specjalni.
 
Galę otworzyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, oraz Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, po czym nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych dziesięciu najlepszym stypendystom. Uroczystość poprowadzili stypendyści Dorota Ambrożewicz i Michał Misztall, a prezentacji Centrum Myśli Jana Pawła II oraz programu stypendialnego dokonała również stypendystka – Maria Zadroga.
 
Ważnym punktem ceremonii było wystąpienie gościa specjalnego – Pawła Zuchniewicza – autora licznych publikacji na temat Papieża. Ceremonię swoim śpiewem uświetnił Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.
 
Uroczystość zakończyła się rozdaniem listów gratulacyjnych wszystkim obecnym stypendystom.

Opublikowano 11.11.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.