Inauguracja działalności Centrum

Centrum Myśli Jana Pawła II zainaugurowało swoją działalność 1 kwietnia 2006 r. konferencją pt. "Naucz nas być wolnymi". W spotkaniu, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wzięło udział około 250 osób, w tym 150 laureatów Stypendium im. Jana Pawła II.


Podczas konferencji prelekcje wygłosili: ks. prof. Waldemar Chrostowski "Wolność i odpowiedzialność – wyzwania Westerplatte", prof. Jacek Salij OP "Warszawo, chroń pamięć swoich męczenników!", prof. Wojciech Chudy "Imię, czy imiona miłości", dr hab. Krzysztof Koseła "Młodzi o Papieżu" oraz Maciej Zięba OP "Epoka Jana Pawła II".

Na zakończenie prof. Teresa Malecka, prof. Janusz Rieger oraz prof. Andrzej Zieliński wygłosili prelekcje na temat duszpasterstwa ks. Karola Wojtyły zwanego "Środowiskiem".

Dodano: