INAUGURACJA 15. EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II

Inauguracja programu

13 grudnia Centrum Myśli Jana Pawła II zainaugurowało 15. edycję programu stypendialnego. W uroczystości oprócz stypendystów i ich rodzin udział wzięli goście specjalni, w tym między innymi wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kazanowska. Spotkanie poprowadził aktor i prezenter Maciej Musiał. Podczas uroczystej gali tegoroczni stypendyści odebrali listy gratulacyjne prezydenta Warszawy, mieli okazję poznać się nawzajem oraz dowiedzieć się więcej o projektach, które specjalnie z myślą o ich będą realizowane w roku 2020 – roku jubileuszowym, w którym przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to wsparcie najzdolniejszych uczniów, dla których zarówno kwestie finansowe, jak i bogaty program stypendialny, są szansą na pełen rozwój. Program Stypendialny im. Jana Pawła II jest wyrazem troski m.st. Warszawy o młodzież jako najlepszą inwestycję w przyszłość miasta. Od 14 lat Centrum Myśli Jana Pawła II, jako miejska instytucja kultury, prowadzi ambitny program edukacyjny, do którego zapraszani są uczestnicy kolejnych edycji. Przez ostatnich kilkanaście lat skorzystało z niego ponad 3000 uczniów i studentów. 

W 2019 roku komisja decydująca o Stypendiach m. st. Warszawy im. Jana Pawła II przyznała je 268 stypendiów uczniom i studentom warszawskich szkół i uczelni, którzy są zdolni, utalentowani, zaangażowani społecznie i chcą rozwijać się w duchu wartości.

Dodano:
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu
Inauguracja programu