Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

II spotkanie – godność człowieka!

Na drugich już warsztatach Kuźni, które odbyły się 07.11., zajmowaliśmy się tematem papieskich pielgrzymek do Niemiec. Myślą przewodnią zajęć był problem godności człowieka, który papież Jan Paweł II szczególnie podkreślał w swoich przemówieniach do narodu w znacznej mierze odpowiedzialnego za obie wojny światowe, a jednocześnie prężnie się rozwijającego, choć często w duchu materializmu. Godność należy się każdemu bez względu na kolor oczu, włosów, narodowość, przekonania- o czym w niektórych okrasach swojej historii zapomnieli Niemcy.

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o narodzie niemieckim, jego świętach, obyczajach. Poznaliśmy postaci świętych i błogosławionych, które miały odwagę przeciwstawić się Hitlerowi i nazistom, m.in. Edytę Stein i Ruperta Mayera.

Zajęcia były podzielone na kilka bloków tematycznych:

  1. Wstęp do zajęć i integracja.
  2. Poznawanie Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem geografii, kultury, obyczajowości (poprzez prezentację multimedialną, a także tworzenie plakatów dotyczących danej dziedziny).
  3. Przybliżenie dat, tematyki i tras trzech pielgrzymek papieskich do Niemiec.
  4. Analiza tekstów papieskich z pielgrzymek, dotyczących problemu godności człowieka: aborcji, eutanazji, rozwoju technologicznego i traktowaniu człowieka w tej rzeczywistości; przedstawianie ich w formie scenek.
  5. Poczęstunek (razem z typowymi niemieckimi potrawami J) i chwila na zabawę.
  6. Problem nazizmu niemieckiego w Niemczech, odważna postawa błogosławionych: Edyty Stein, Ruperta Mayera, Bernarda Lichtenberga i Karola Leisnera wobec zbrodni hitleryzmu.

Jeden z Kuźniowiczów, Patryk Bednarski, tak odniósł się do warsztatów:

„Osobiście na Kuźni dowiedziałem się rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Uważam, ze warto było poświęcić ten sobotni czas na warsztaty. Poza tym na zajęcia przychodzi wiele ciekawych, inteligentnych, mających cel w życiu osób, które mogą stać się przyjaciółmi na całe życie i pomóc nam dokonać właściwych wyborów w przyszłości i określić samych siebie.  „

[nggallery id=67]

Opublikowano 22.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.