Idea

„Wypowiadam to słowo: młoda Polska i serce moje zwraca się do wszystkich polskich dzieci, zarówno do tych, które znajdują się tutaj w tej chwili, jak też do wszystkich, które żyją na polskiej ziemi. Nikt z nas nie może nigdy zapomnieć tych słów Pana Jezusa: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im (Łk 18,16). Pragnę być żywym echem tych słów Zbawiciela wobec was, drogie dzieci polskie (…)”.

Gniezno, 3 czerwca 1979 roku

Slowa wypowiedziane przez Jana Pawla II warto starać się realizować we własnym życiu.

Jak?

Jednym ze sposobów jest przekazywanie wielkiego dziedzictwa Papieża Polaka młodym ludziom. Jednak, żeby uczynić to jak najpełniej, trzeba przede wszystkim przekazywać nie tylko słowa papieskie, ale również wskazywać kontekst, w jakim zostały one wypowiedziane.

Zadania, które postawił Papież w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku, podjęli się studenci stypendyści: 18 października powołali do istnienia Papolandię. Miejsce, w którym najmłodsi stypendyści pod okiem swoich starszych kolegów będą – wspólnymi siłami, w atmosferze zabawy – zgłębiać nauczanie papieskie. Razem udadzą się na kilka fascynujących wypraw oraz spotkają się z ciekawymi gośćmi. Będą malować, grać, śpiewać, bawić się, tańczyć, a to wszystko w duchu nauczania Jana Pawła II. Nie można też zapomnieć o niespodziankach, których również nie zabraknie na ich pielgrzymim szlaku!!!

Serdecznie zapraszamy!!!

Dodano: