Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Idea

Głównym celem projektu jest prezentacja różnych form dobroczynności i filantropii, jakie mają miejsce w naszym społeczeństwie. Na placu Teatralnym zostanie stworzona przestrzeń, w której różnego rodzaju podmioty będą mogły zaprezentować swój dorobek, podzielić się doświadczeniami, podyskutować o obecnej kondycji i perspektywach rozwoju instytucji i ruchów dobroczynnych. Chcemy, aby plac zamienił się w autentyczne Miasto, w którym będzie można przejść się uliczkami, obejrzeć wystawę, film, posłuchać różnych form muzyki, posilić się, wziąć udział w warsztatach, grach i zabawach.

2 czerwca 1979 roku na pl. Piłsudskiego (wówczas Placu Zwycięstwa) w Warszawie Jan Paweł II wzywał Ducha Świętego, aby zstąpił i zmienił oblicze Polski. Wzywał jednocześnie swoich rodaków, aby nieustannie dbali o własną przemianę, aby byli ze sobą, aby umieli się nawzajem wspomagać. Ze względu na to wydarzenie, 2 czerwca to data wyjątkowa dla Warszawy. Dlatego w tym właśnie czasie chcemy zrealizować projekt Miasto Miłosierdzia, którego celem jest pokazanie, jak wiele zmieniło się w nas – Polakach – przez ostatnich kilkadziesiąt lat.

Na stoiskach wzdłuż uliczek, w specjalnie przygotowanych namiotach, kilkadziesiąt różnego rodzaju instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych prezentować będzie swoje projekty, pokazując możliwości przyłączenia się do ich działań. Prezentacja będzie miała formę interaktywną. Oprócz obejrzenia ulotek, folderów informacyjnych i materiałów edukacyjnych, będzie można zagrać w grę, wziąć udział w krótkich warsztatach, obejrzeć zdjęcia i filmy oraz porozmawiać z osobami, realizującymi ciekawe projekty społeczne. Udział wezmą organizacje działające w obszarze integracji i aktywizacji społecznej grup wykluczonych i marginalizowanych, w tym dzieci, niepełnosprawnych, umierających, bezrobotnych, bezdomnych i in.. Działania małych grup nieformalnych, które nie będą w stanie wystawić stoiska, będą prezentowane na scenie. Znaczenie symboliczne ma fakt, że impreza ta odbywać się będzie w samym sercu Warszawy, postrzeganej jako miasto wielkich interesów. Chcemy w ten sposób pokazać coraz bardziej powszechny w naszym kraju nurt społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wrażliwość społeczną.

Oprócz prezentacji działań poszczególnych grup, organizacji i instytucji, przeprowadzone zostaną warsztaty i panele dyskusyjne, skierowane do wolontariuszy, przedstawicieli organizacji oraz osób odwiedzających Miasto.

  1. Dla wolontariuszy: prawa wolontariusza, obecność wolontariusza w organizacji pozarządowej.
  2. Dla organizacji: „Jak za pomocą reklamy i PR zmienić świat”, praktyczne rady dla organizacji pozarządowych, Finansowanie działań organizacji pozarządowych, przegląd grantodawców. Jak poszukiwać informacji przydatnych dla NGO-s.
  3. Dla odwiedzających: czym jest wolontariat i dlaczego warto się zaangażować – prezentacja oferty organizacji pozarządowych.

Miasto będzie pełniło rolę integrującą i informacyjną. Wierzymy, że potrzeba pomagania innym jest głęboko zakorzeniona w każdym człowieku, dlatego liczymy na duże zainteresowanie ze strony mieszkańców Warszawy. Chcemy również pokazać, że działalność społeczna i wolontariacka jest procesem twórczym i ważnym doświadczeniem, podczas którego można się wiele nauczyć.

 

Wystawa „W cieniu krzyża”

12 lutego ogłoszony został konkurs „W cieniu krzyża” na zdjęcia upamiętniające wydarzenia na Placu Zwycięstwa/ Placu Piłsudskiego w Warszawie, związane z osobą Jana Pawła II. Zdjęcia nadesłane na konkurs mają przedstawiać wydarzenia odbywające się na Placu Zwycięstwa/Placu Piłsudskiego w Warszawie lub w jego najbliższej okolicy w okresie od 1979 r. do maja 2005 r., w powiązaniu z osobą Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem symbolu krzyża. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pierwszego dnia wydarzeń na pl. Piłsudskiego. Laureaci otrzymają nagrody w postaci laptopa i aparatu fotograficznego wysokiej jakości oraz osprzętu fotograficznego. Najlepsze zdjęcia konkursowe oraz wyselekcjonowane fotografie agencyjne będą prezentowane w Miasteczku Miłosierdzia na specjalnych rusztowaniach na których przewidziano miejsce na ekspozycję 16 wydruków o powierzchni 300 x 190 cm.

 

Koncert zespołu Voo Voo

Zespół Voo Voo powstał 23 lata temu i jest jedną z najbardziej twórczych formacji w historii polskiej muzyki i piosenki. W artystycznym dorobku VOO VOO jest blisko 30 regularnych płyt (w tym muzyka teatralna, muzyka filmowa) oraz rokrocznie blisko 100 koncertów. VOO VOO nagrywa i koncertuje w różnych konstelacjach: w duecie Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego, w ścisłym składzie, oraz z wybitnymi gośćmi: instrumentalistami, wokalistkami i wokalistami z Polski, Bułgarii, Senegalu, Kuby, z zespołami ludowymi z Polski, Rosji, Mongolii, z kwartetami smyczkowymi, kameralnymi orkiestrami symfonicznymi, wreszcie z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W roku 1995 lider VOO VOO – Wojciech Waglewski – został uhonorowany „Paszportem Polityki”, między innymi za „łączenie muzyki różnych kultur” oraz nagrodą „Fryderyk” w kategorii „najlepszy kompozytor”. Waglewski jest współtwórcą nazwy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz autorem jej hymnu „By dialog był pełny trzeba dusz dwu”.

Voo Voo, śpiewające „taki świata puls” (z akcentem i na świat – w znaczeniu czerpania z wielu kultur, ale i z akcentem na puls – w znaczeniu żywotności swojego dzieła) przyspieszy puls miasteczka… przyciągając szerokie rzesze odbiorców.

 

Odtworzenie homilii Jana Pawła II z 1979 r.

Podczas otwarcia imprezy zostanie odtworzona z głośników homilia wygłoszona przez Jana Pawła II na Placu Piłsudskiego w 1979 roku na początku pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski. Wizyta Jana Pawła II bardzo niepokoiła komunistyczne władze, które obawiały się rozbudzenia aspiracji wolnościowych Polaków. Szczególne obawy zrodził planowany termin wizyty: dziewięćsetna rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława – biskupa, który zginął za nieposłuszeństwo wobec władzy świeckiej. Najbardziej niepokoił się przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew, który sugerował, by nie zezwolić papieżowi na wjazd do Polski. Napotkawszy na determinację ze strony I sekretarza PZPR Edwarda Gierka, ostrzegał: Róbcie jak uważacie, bylibyście wy i wasza partia później tego nie żałowali.

Podczas homilii na placu Piłsudskiego Papież wzywał Ducha Świętego słowami, które przeszły do historii: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Ostatnie dwa zdania tego wezwania stały się jednym z pierwszych haseł powstałej rok później „Solidarności”.

Odtwarzając homilię z głośników, pragniemy skłonić Polaków do refleksji nad znaczeniem tych słów w kontekście miłosierdzia we współczesnej Polsce – prawie 30 lat po wspominanych wydarzeniach.

Opublikowano 14.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

10 lipca rozpoczyna się III Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem, który tym razem skupia się na produkcjach z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Indii i Wietnamu. Do końca miesiąca trwa także rekrutacja dla uczniów do programu stypendialnego m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Rejestracja wykładu
Zachęcamy do obejrzenia rejestracji wykładu „Współczesne nieszczęścia demokracji” na kanale YouTube Centrum Myśli Jana Pawła II.
czego wynika przebodźcowanie? Jaką rolę odgrywa zmęczenie w naszych relacjach?Jak wyjść z kołowrotka codzienności? Na czym polega terapia ericksonowska? I gdzie w tym wszystkim jest nadzieja?
„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.