Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Idea

Głównym celem projektu jest prezentacja różnych form dobroczynności i filantropii, jakie mają miejsce w naszym społeczeństwie. Na placu Teatralnym zostanie stworzona przestrzeń, w której różnego rodzaju podmioty będą mogły zaprezentować swój dorobek, podzielić się doświadczeniami, podyskutować o obecnej kondycji i perspektywach rozwoju instytucji i ruchów dobroczynnych. Chcemy, aby plac zamienił się w autentyczne Miasto, w którym będzie można przejść się uliczkami, obejrzeć wystawę, film, posłuchać różnych form muzyki, posilić się, wziąć udział w warsztatach, grach i zabawach.

2 czerwca 1979 roku na pl. Piłsudskiego (wówczas Placu Zwycięstwa) w Warszawie Jan Paweł II wzywał Ducha Świętego, aby zstąpił i zmienił oblicze Polski. Wzywał jednocześnie swoich rodaków, aby nieustannie dbali o własną przemianę, aby byli ze sobą, aby umieli się nawzajem wspomagać. Ze względu na to wydarzenie, 2 czerwca to data wyjątkowa dla Warszawy. Dlatego w tym właśnie czasie chcemy zrealizować projekt Miasto Miłosierdzia, którego celem jest pokazanie, jak wiele zmieniło się w nas – Polakach – przez ostatnich kilkadziesiąt lat.

Na stoiskach wzdłuż uliczek, w specjalnie przygotowanych namiotach, kilkadziesiąt różnego rodzaju instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych prezentować będzie swoje projekty, pokazując możliwości przyłączenia się do ich działań. Prezentacja będzie miała formę interaktywną. Oprócz obejrzenia ulotek, folderów informacyjnych i materiałów edukacyjnych, będzie można zagrać w grę, wziąć udział w krótkich warsztatach, obejrzeć zdjęcia i filmy oraz porozmawiać z osobami, realizującymi ciekawe projekty społeczne. Udział wezmą organizacje działające w obszarze integracji i aktywizacji społecznej grup wykluczonych i marginalizowanych, w tym dzieci, niepełnosprawnych, umierających, bezrobotnych, bezdomnych i in.. Działania małych grup nieformalnych, które nie będą w stanie wystawić stoiska, będą prezentowane na scenie. Znaczenie symboliczne ma fakt, że impreza ta odbywać się będzie w samym sercu Warszawy, postrzeganej jako miasto wielkich interesów. Chcemy w ten sposób pokazać coraz bardziej powszechny w naszym kraju nurt społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wrażliwość społeczną.

Oprócz prezentacji działań poszczególnych grup, organizacji i instytucji, przeprowadzone zostaną warsztaty i panele dyskusyjne, skierowane do wolontariuszy, przedstawicieli organizacji oraz osób odwiedzających Miasto.

  1. Dla wolontariuszy: prawa wolontariusza, obecność wolontariusza w organizacji pozarządowej.
  2. Dla organizacji: „Jak za pomocą reklamy i PR zmienić świat”, praktyczne rady dla organizacji pozarządowych, Finansowanie działań organizacji pozarządowych, przegląd grantodawców. Jak poszukiwać informacji przydatnych dla NGO-s.
  3. Dla odwiedzających: czym jest wolontariat i dlaczego warto się zaangażować – prezentacja oferty organizacji pozarządowych.

Miasto będzie pełniło rolę integrującą i informacyjną. Wierzymy, że potrzeba pomagania innym jest głęboko zakorzeniona w każdym człowieku, dlatego liczymy na duże zainteresowanie ze strony mieszkańców Warszawy. Chcemy również pokazać, że działalność społeczna i wolontariacka jest procesem twórczym i ważnym doświadczeniem, podczas którego można się wiele nauczyć.

 

Wystawa „W cieniu krzyża”

12 lutego ogłoszony został konkurs „W cieniu krzyża” na zdjęcia upamiętniające wydarzenia na Placu Zwycięstwa/ Placu Piłsudskiego w Warszawie, związane z osobą Jana Pawła II. Zdjęcia nadesłane na konkurs mają przedstawiać wydarzenia odbywające się na Placu Zwycięstwa/Placu Piłsudskiego w Warszawie lub w jego najbliższej okolicy w okresie od 1979 r. do maja 2005 r., w powiązaniu z osobą Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem symbolu krzyża. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pierwszego dnia wydarzeń na pl. Piłsudskiego. Laureaci otrzymają nagrody w postaci laptopa i aparatu fotograficznego wysokiej jakości oraz osprzętu fotograficznego. Najlepsze zdjęcia konkursowe oraz wyselekcjonowane fotografie agencyjne będą prezentowane w Miasteczku Miłosierdzia na specjalnych rusztowaniach na których przewidziano miejsce na ekspozycję 16 wydruków o powierzchni 300 x 190 cm.

 

Koncert zespołu Voo Voo

Zespół Voo Voo powstał 23 lata temu i jest jedną z najbardziej twórczych formacji w historii polskiej muzyki i piosenki. W artystycznym dorobku VOO VOO jest blisko 30 regularnych płyt (w tym muzyka teatralna, muzyka filmowa) oraz rokrocznie blisko 100 koncertów. VOO VOO nagrywa i koncertuje w różnych konstelacjach: w duecie Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego, w ścisłym składzie, oraz z wybitnymi gośćmi: instrumentalistami, wokalistkami i wokalistami z Polski, Bułgarii, Senegalu, Kuby, z zespołami ludowymi z Polski, Rosji, Mongolii, z kwartetami smyczkowymi, kameralnymi orkiestrami symfonicznymi, wreszcie z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W roku 1995 lider VOO VOO – Wojciech Waglewski – został uhonorowany „Paszportem Polityki”, między innymi za „łączenie muzyki różnych kultur” oraz nagrodą „Fryderyk” w kategorii „najlepszy kompozytor”. Waglewski jest współtwórcą nazwy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz autorem jej hymnu „By dialog był pełny trzeba dusz dwu”.

Voo Voo, śpiewające „taki świata puls” (z akcentem i na świat – w znaczeniu czerpania z wielu kultur, ale i z akcentem na puls – w znaczeniu żywotności swojego dzieła) przyspieszy puls miasteczka… przyciągając szerokie rzesze odbiorców.

 

Odtworzenie homilii Jana Pawła II z 1979 r.

Podczas otwarcia imprezy zostanie odtworzona z głośników homilia wygłoszona przez Jana Pawła II na Placu Piłsudskiego w 1979 roku na początku pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski. Wizyta Jana Pawła II bardzo niepokoiła komunistyczne władze, które obawiały się rozbudzenia aspiracji wolnościowych Polaków. Szczególne obawy zrodził planowany termin wizyty: dziewięćsetna rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława – biskupa, który zginął za nieposłuszeństwo wobec władzy świeckiej. Najbardziej niepokoił się przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew, który sugerował, by nie zezwolić papieżowi na wjazd do Polski. Napotkawszy na determinację ze strony I sekretarza PZPR Edwarda Gierka, ostrzegał: Róbcie jak uważacie, bylibyście wy i wasza partia później tego nie żałowali.

Podczas homilii na placu Piłsudskiego Papież wzywał Ducha Świętego słowami, które przeszły do historii: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Ostatnie dwa zdania tego wezwania stały się jednym z pierwszych haseł powstałej rok później „Solidarności”.

Odtwarzając homilię z głośników, pragniemy skłonić Polaków do refleksji nad znaczeniem tych słów w kontekście miłosierdzia we współczesnej Polsce – prawie 30 lat po wspominanych wydarzeniach.

Opublikowano 14.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Uczyń z życia arcydzieło” – czy wiecie, czym zainspirowane jest hasło, które uczyniliśmy jednym z ważnych drogowskazów naszej pracy?
2 kwietnia przypada 19. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowaliśmy publikacje skupiające się na temacie przemijania i poświęcenia. Zapraszamy także na kolejną debatę w ramach projektu „Porozmawiajmy o człowieku”
Śmierć drugiej osoby nie musi kojarzyć jedynie z bólem i cierpieniem, a hospicjum z miejscem do umierania.
Życzymy Wam pokoju, nadziei oraz sił do zmieniania świata na lepsze

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.