Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

IDEA.

W tym roku – 2 kwietnia – przypada druga rocznica śmierci Jana Pawła II. Opadły już emocje związane z odejściem Wielkiego Papieża. Mamy za sobą gorące polemiki medialne na temat istnienia bądź nieistnienia „Pokolenia JP2”. Coraz spokojniejsza atmosfera wokół Pontyfikatu sprzyja trzeźwej ocenie minionego czasu oraz pogłębionej refleksji nad jego owocami.


Chcielibyśmy w świecie polskiej nauki otworzyć systematyczną debatę nad wpływem Jana Pawła II – Jego osoby i nauczania – na polskie społeczeństwo. Chcielibyśmy również, by działania Centrum Myśli Jana Pawła II przyczyniały się do scalania środowiska polskich naukowców zajmujących się problematyką społeczną w kontekście papieskim.

Aby osiągnąć te cele, Centrum – w ramach obchodów drugiej rocznicy śmierci Papieża-Polaka – organizuje w piątek 23 marca 2007 roku w Warszawie zamkniętą konferencję naukową „Polacy: społeczeństwo czasu Jana Pawła II”. Zostanie podczas niej zaprezentowany obszerny raport z badań społecznych, przeprowadzonych przez nas w 2006 roku. Raport będzie punktem wyjścia debaty około trzydziestu najwybitniejszych naukowców – socjologów, politologów, historyków, teologów, filozofów – zajmujących się z tą problematyką. Dyskusja, którą poprzedzi prezentacja wyników badań, składać się będzie z trzech bloków tematycznych:

• Jan Paweł II – prawdziwy czy tylko deklarowany przewodnik Polaków?
• Polska młodzież wobec Jana Pawła II.
• 2 kwietnia 2005 roku – przełom czy chwilowy wybuch emocji.

Owocem konferencji będą materiały naukowe, zbierające najważniejsze głosy w dyskusji i stanowiące tym samym krytyczny komentarz do przedstawionego raportu badawczego.

Organizowana przez Centrum konferencja „Polacy: społeczeństwo czasu Jana Pawła II” będzie miała także wymiar popularyzatorski. W sobotę 24 marca, jako komentarz do wyników badań, odbędą się dwie otwarte dyskusje panelowe. W pierwszej udział wezmą znani publicyści, zajmujący się religijnością Polaków, problematyką kościelną i papieską. Gośćmi drugiego panelu będą popularne osobistości życia publicznego: piosenkarze, aktorzy, artyści, sportowcy, prezenterzy telewizyjni. Chcemy, by troska o dziedzictwo pontyfikatu Wielkiego Papieża była bliska jak największej liczbie środowisk w Polsce.

 

Opublikowano 14.12.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.