Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Idea

Gorzkie Żale Projekt – 2008

 

Idea zrodziła się z niepokoju, z potrzeby postawienia pytań o współczesny model duchowości, o sens cierpienia, o istotę śmierci, o zło… Takim rozważaniom sprzyja okres Wielkiego Postu, który od wieków medytuje nad tematem pasji i śmierci. I chociaż coraz rzadziej podejmujemy nad nimi refleksje jawnie i z rozmysłem, jednak dawne – zrytualizowane sposoby ich doświadczania –pozostawiły ślady często o nierozpoznawalnych dzisiaj korzeniach.

 

Gorzkie Żale Projekt – 2008 jest próbą sięgnięcia po ukryte sensy i przeżycia duchowe lub próbą odnalezienia ich nowych wcieleń. Wykorzystanie pojęcia gorzkie żale – użyczającego projektowi nazwy – utrzymuje poszukiwanie w religijnej tradycji. Gorzkimi żalami nazywa się bowiem w liturgii katolickiej wielkopostne nabożeństwa, wywodząc je z misteriów pasyjnych. Ponadto semantycznie gorzkie żale są odpowiednikiem lamentacji, wielkiego płaczu, czyli rytuału uwalniającego smutek, żal, ból. Są więc emocjonalnym wyrazem ludzkiej niemocy i głębokiego egzystencjalnego lęku; tym samym są ich wyzwalaniem, oczyszczaniem a jednocześnie zachętą do współodczuwania i przekraczania egotycznej człowieczej perspektywy.

 

Gorzkie Żale Projekt – 2008 proponuje uczestnictwo w podobnym procesie… Pozwala mierzyć się z ludzką słabością, buntem wobec cierpienia, przemijaniem, rozkładem ciała, samotnością i wreszcie ze śmiercią za pośrednictwem teatru, muzyki, literatury. Dlatego ostatecznie wszystkie artystyczne propozycje cyklu, a także spotkania odbywające się w ramach projektu, krążą wokół nadrzędnego pytania: Czy sztuka uczestniczy/może uczestniczyć w przygotowaniu nas do śmierci?

 

Gorzkie Żale Projekt – 2008 to również przywołanie myśli Jana Pawła II kontemplującej cierpienie i umieranie. Ufne odchodzenie Papieża-Polaka, które w tym roku wspominamy już po raz trzeci, to dla wielu świadectwo, drogowskaz i znak nadziei. Podczas Gorzkich Żalów będziemy również o źródła tej nadziei pytać…

Opublikowano 26.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Przed nami kolejne wydarzenia w ramach Festiwalu Nowe Epifanie, czyli spektakle teatralne, koncerty i pokazy filmowe. Rozpoczynamy także cykl wydarzeń: „Samotność – wolność czy więzienie?”
Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.