Idea

Organizując konkurs kompozytorski pragniemy sprowokować młodych kompozytorów do refleksji nad stosunkiem ich własnej twórczości do świata wartości humanistycznych, których orędownikiem był Jan Paweł II. Pragniemy nakłonić ich do zmierzenia się z tymi wartościami, twórczego ich rozwinięcia, odpowiedzialnego przełożenia na język muzycznych barw i kształtów tak, aby wspomóc intuicję człowieka, który będzie ich odbiorcą.

Ideą konkursu jest nie tylko wybranie najlepszych utworów, ale również dotarcie z nimi do jak najszerszego grona odbiorców.
Nagrodzone utwory wykonane będą wielokrotnie podczas cyklu koncertów poświęconych pamięci Jana Pawła II w trzecią rocznicę śmierci. Koncerty będą miały charakter multimedialny – muzyce towarzyszyć będą projekcje video (animacja, choreografia, fotografia, malarstwo) i oprawa świetlna nadając muzyce dodatkowy wymiar.

 

Droga (…) jaką wskazywał Chrystus, do tego prowadziła: ażeby „bardziej być”! Zawsze do tego prowadzą wskazania Ewangelii. W każdym bez wyjątku zawodzie czy powołaniu — wezwanie Chrystusa do tego prowadzi.

Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku — na każdej z tych dróg — pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. Ale nigdy samo „więcej mieć” nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę „życia wiecznego”.

Homilia w czasie liturgii słowa skierowana 
do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte
Gdańsk, 12 czerwca 1987

 

Regulamin I Konkursu Kompozytorskiego im JPII

Dodano: