Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

I miejsce dla Chóru CMJPII na Cantio Lodziensis

Z radością informujemy, że w dniu 16 listopada br. Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Zofii Sokołowskiej zajął I miejsce na XI Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis” w kategorii chórów stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych.


 

Serdecznie gratulujemy!

 

Opublikowano 18.11.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.