„Homo laborans”, czyli cykl wydarzeń poświęconych pracy i encyklice „Laborem exercens”

napis Laborem exercens

„Staraliśmy się w niniejszych rozważaniach poświęconych ludzkiej pracy uwydatnić to wszystko, co wydaje się nieodzowne, jeśli przez nią mają krzewić się na ziemi nie tylko «owoce naszej zapobiegliwości», ale także «godność ludzka, wspólnota braterska i wolność»” – tymi słowami Jan Paweł II zakończył encyklikę „Laborem exercens” przygotowaną do publikacji na 15 maja 1981 roku, ale z powodu zamachu na jego życie, ogłoszono ją we wrześniu 1981 roku.

Po 40 latach od tego momentu, poprzez cykl wydarzeń „Homo laborans” (maj-październik 2021) Centrum Myśli Jana Pawła II chce zaprosić wszystkich do refleksji na temat współczesnych wyzwań związanych z istotą pracy, jej uwarunkowań kulturowych, antropologicznych i ekonomicznych.

Opinie i teksty naszych ekspertów poświęcone pracy i encyklice znajdziecie TUTAJ.

Pierwsza debata „Karol Wojtyła i Jan Paweł II o pracy” w ramach cyklu odbędzie się już 25 maja 2021 o godz. 18. Udział w niej wezmą dr Justyna Majewska (Mt 5,14|Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego), prof. Jerzy Wratny (Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN) oraz Grzegorz Polak (Mt 5,14|Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego) i dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. ucz. (Centrum Myśli Jana Pawła II).

 

 

Dodano: