Graffiti

 

2 czerwca 2007 roku przypada 28. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, podczas której padły pamiętne słowa „Niech zstąpi Duch Twój…” Nawiązując do tamtego wydarzenia chcemy zorganizować przedsięwzięcie, którego ideą jest uchwycenie postrzegania Jana Pawła II przez młodych ludzi.


Pośrednio, chcemy także mieć swój udział w tworzeniu nowego języka (nie tylko pomnikowego) do opisywania dziedzictwa Jana Pawła II. Aby to osiągnąć postanowiliśmy zorganizować na pl. Piłsudskiego akcję, której osią będzie malowanie graffiti na ogrodzeniu budowanego Pałacu Saskiego. Zadaniem dla zaproszonych artystów było wypracowanie koncepcji takiego projektu graficznego, który nawiązuje do nauczania Jana Pawła II, a w szczególności do pojęcia wolności. Jedynym ograniczeniem będzie prośba o nie umieszczanie niecenzuralnych treści oraz nie nawiązywanie, w żaden sposób, do bieżących wydarzeń politycznych.

 

Dziesięciu artystów z całej Polski rozpocznie przygotowania już w nocy 1 czerwca. Poszczególne części ogrodzenia będą osobnymi historiami opowiadającymi historię miasta i historii ludzi powiązanych postacia Jana Pawła II. Łączna powierzchnia grafficiarskich impresji to ponad 170 m kwadratowych.

Dodano: