Gorzkie Żale – idea

Trzechsetna rocznica ogłoszenia w Warszawie drukiem Gorzkich Żalów, a także druga rocznica śmierci Jana Pawła II, stały się inspiracją do realizacji dużego i uroczystego widowiska plenerowego, transmitowanego na żywo przez TVP1.

Drugi Kwietnia w tym roku przypada w poniedziałek Wielkiego Tygodnia. Nie ma lepszej okazji aby właśnie w tym dniu wspominając odejście „naszego Ojca Świętego” przypomnieć Gorzkie Żale. Tradycja Misteriów Pasyjnych i ludowych widowisk religijnych wywodzących się ze średniowiecza przetrwała w Polsce do dzisiaj. Najstarsze Pasje, nieprzerwanie odtwarzane w Wielkim Tygodniu, to Misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Misterium w Górce Klasztornej.

Fenomenem polskiej religijności nieznanym w żadnym innym chrześcijańskim kraju są jednak „Gorzkie żale”. Zostały ułożone w 1707 roku, na zlecenie arcybractwa św. Rocha działającego przy Kościele parafialnym św. Krzyża w Warszawie. Powodem do ułożenia tego czysto polskiego nabożeństwa pasyjnego, było stworzenie przystępnego i zrozumiałego dla ludzi, śpiewanego nabożeństwa. I tak z Warszawy nabożeństwo rozpowszechniło się w całej Polsce. Do dziś w śpiewa się je Wielkim Poście, w niezmienionej formie, we wszystkich prawie kościołach polskich.

Pasyjne widowisko plenerowe, rejestrowane przez telewizję, będzie więc naturalnym nawiązaniem do form w Polsce obecnych, nie tylko w liturgii Kościoła, ale także w obrzędowości ludowej. Nasze miasto, stanie się miejscem jubileuszowej, uroczystej inscenizacji formy pasyjnej modlitwy, wywodzącej się właśnie stąd, a towarzyszącej Polakom już przez stulecia.

Przyjmując 2 kwietnia jako datę uroczystej – rocznicowej realizacji, chcemy podkreślić, że koncert- widowisko „Gorzkie Żale” odwołuje się do depozytu przekazanego nam przez Ojca Świętego. W nauczaniu Papieża- Polaka znajdujemy wiele odniesień do pobożności i tradycji ludowej. Tak wspomina swoje pielgrzymki z ojcem do nieodległej od Wadowic Kalwarii Zebrzydowskiej: „…Tu na Kalwaryjskich dróżkach, pośród modlącego się ludu uczyłem się swojej pobożności.” Ojciec Święty, wielokrotnie też nawiązywał do polskiego nabożeństwa „Gorzkich Żalów”. Kult Męki Pańskiej był dla Niego bardzo ważny. Przez cały okres swego kapłańskiego życia (jak podkreślają biografowie) w każdy piątek, odprawiał prywatną Drogę Krzyżową.

To On nadał specjalna rangę Drodze Krzyżowej, która co roku, w Wielki Piątek, odprawiana jest w rzymskim Colosseum.

Dodano: