Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Gorzkie Żale Projekt – 2008

Już dziś pierwsze z cyklu wydarzeń artystycznych odbywających się w okresie Wielkiego Postu, których organizatorami są: Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Centralny Basen Artystyczny.


Tematem łączącym spektakle teatralne, koncerty i spotkania z wybitnymi gośćmi jest śmierć i cierpienie oraz ich obraz w kulturze współczesnej.

więcej o projekcie

Opublikowano 11.02.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.