Giganci – warsztaty styczniowe

"Miłość do ojczyzny", tak brzmiał temat sobotnich warsztatów, realizowanych w ramach projektu Giganci.


Inspiracją do refleksji o patriotyzmie stały się słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży w 1986 roku: I tu kierowane do was wezwanie staje się wezwaniem szczególnym. Każdy z was powołany jest do pełnienia konkretnej służby, wszyscy zaś razem powołani jesteście do pracy nad przemianą świata: […] przez miłość do ojczyzny i działanie na rzecz postępu całego naszego narodu; […]  przez dochowywanie wierności waszemu narodowemu dziedzictwu i waszej wspólnocie […].

 

Więcej o warsztatach przeczytasz TUTAJ.
 

 

Dodano: