Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Giganci – warsztaty styczniowe

"Miłość do ojczyzny", tak brzmiał temat sobotnich warsztatów, realizowanych w ramach projektu Giganci.


Inspiracją do refleksji o patriotyzmie stały się słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży w 1986 roku: I tu kierowane do was wezwanie staje się wezwaniem szczególnym. Każdy z was powołany jest do pełnienia konkretnej służby, wszyscy zaś razem powołani jesteście do pracy nad przemianą świata: […] przez miłość do ojczyzny i działanie na rzecz postępu całego naszego narodu; […]  przez dochowywanie wierności waszemu narodowemu dziedzictwu i waszej wspólnocie […].

 

Więcej o warsztatach przeczytasz TUTAJ.
 

 

Opublikowano 17.01.2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.