General idea

You can find the overall idea of the conference in english at the bottom of the page Call for Papers.

W imieniu Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konferencji naukowej: „Niebezpieczne związki. Teologia, nauki społeczne i nowoczesność”, która odbędzie się 12 kwietnia 2012 roku, w Centrum na 1 Piętrze.
Konferencja będzie skupiać się na skomplikowanych relacjach teologii, wiary i nauk społecznych. Nowoczesność, rozumiana jako projekt intelektualny, silnie akcentuje sekularyzację i relatywizm. Przez to odbiera sferze sacrum należyte jej miejsce w kulturze współczesnej, równolegle zastępując ją zeświecczoną wizją świata.

Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” napisał: „Odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu”. Właśnie o tę odwagę oraz relacje między wiarą i rozumem chcemy zapytać podczas kwietniowego spotkania. Sądzimy bowiem, że walka i utwierdzanie się w braku zrozumienia nie stwarzają odpowiedniej płaszczyzny dla spotkania tak ważnych sfer. Sfer, dodajmy, stanowiących w sposób integralny o człowieku. Proponujemy zatem dyskusję odważną i respektującą argumenty, których siła tkwi nie w mocy autorytetu, a w ich treści.
Nowoczesność stopniowo wypierała religię i teologię. Nauka, wierny uczeń nowoczesności, tę tendencję wzmocniła. Na miejsce chrześcijaństwa nowoczesność postawiła religie zastępcze, ziemskie absoluty, takie jak rynek, państwo, klasę, człowieka, naród – mówi dr Michał Łuczewski (Instytut Socjologii UW). – Jeśli chcemy, żeby teologia i nauka znów się spotkały, a może spotkały się po raz pierwszy, musimy wyjść poza dogmaty nowoczesności. W tym właśnie duchu chcemy poszukiwać punktów spotkania między tymi dwoma, wciąż nierozumiejącymi się dziedzinami wiedzy. Możemy liczyć przy tym na coraz większą liczbę sprzymierzeńców, który przekraczają nowoczesność, gromadząc się pod sztandarem post sekularyzmu.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

Zapisy do 10 kwietnia – ametzger@centrumjp2.pl

Zaprasza Komitet Organizacyjny: dr Michał Łuczewski, dr Stanisław Burdziej i Angelika Metzger.

 

Załączniki

Call for Papers.pdf

Dodano: