Gala stypendystów

 
W czwartkowe popołudnie – 8 listopada – w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki oficjalnie rozpoczął się trzeci rok stypendialny Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.


W trakcie uroczystości Prezydent stolicy – Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy – Ewa Malinowska-Grupińska wręczyły listy gratulacyjne dziesięciu najlepszym stypendystom. Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II – Piotr Dardziński opowiedział o przygotowanym programie zajęć dla stypendystów.

O swoim życiu i działalności opowiedział Robert Korzeniowski – kilkakrotny mistrz olimpijski i mistrz świata w chodzie na dystansie 20 i 50 kilometrów. Przekonywał on, że warto wyznaczać sobie w życiu swoje własne „Akropole” – cele, które się konsekwentnie osiąga, ale też trzeba nauczyć się ponosić porażki. Wykład przeplatany był dokumentalnymi materiałami filmowymi. Po jego zakończeniu w sali rozległy się gromkie brawa.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymało 360 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 247 studentów. Wszyscy wyróżnieni dostali także imienne karty stypendysty i upominki.

Dodano: