Formularz zgłoszeniowy*

* Poprzez zgłoszenie szkoły w konkursie dyrektor szkoły oraz opiekun konkursu tym samym potwierdzają,
że zapoznali się i akceptują zapisy Regulaminu konkursu tematycznego dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II – człowiek odwagi”.
** Wszyscy opiekunowie konkursu zaproszeni są w ramach konkursu do udziału w dwóch merytorycznych spotkaniach z ekspertami. Zaleca się, aby dyrektor szkoły umożliwił uczestnictwo w nich opiekunowi konkursu w godzinach jego pracy.

Dodano: