Zgłoszenie szkoły

Konkurs tematyczny
dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego
„Jan Paweł II i jego orędzie do młodych”
rok szkolny 2020/2021

* Poprzez zgłoszenie szkoły w konkursie dyrektor szkoły oraz opiekun konkursu tym samym potwierdzają, że zapoznali się i akceptują zapisy Regulaminu konkursu tematycznego dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II i jego orędzie do młodych”.

Uwaga! Pojawienie się po wysłaniu formularza poniżej PUSTEJ zielonej ramki świadczy o jego poprawnym wysłaniu i zapisaniu.
W przypadku błędnego wypełnienia formularza pojawi się natomiast komunikat z informacją o tym, co należy w nim poprawić.

Dodano: