Zgłoszenie szkoły

  Konkurs tematyczny
  dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego
  „Jan Paweł II i jego orędzie do młodych”
  rok szkolny 2020/2021

  * Poprzez zgłoszenie szkoły w konkursie dyrektor szkoły oraz opiekun konkursu tym samym potwierdzają, że zapoznali się i akceptują zapisy Regulaminu konkursu tematycznego dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II i jego orędzie do młodych”.

  Dodano: