Finał konkursu na dramat

 
„Konkurs na dramat inspirowany życiem, myślą i twórczością Jana Pawła II”
Ogłoszenie wyników
31 marca 2007 r.
Studio radiowe im. Witolda Lutosławskiego, godz. 18.00IDEA

Konkurs, ogłoszony 1 kwietnia 2006 r., w dniu inauguracji działalności Centrum, spotkał się z dużym zainteresowaniem – do części otwartej konkursu zgłoszono niespełna 50 prac z całego kraju oraz z zagranicy. Konkurs miał również cześć zamkniętą; nowością było zaproszenie do rywalizacji nie tylko dramatopisarzy, ale również poetów i prozaików. Zaproszenie przyjęło 10 autorów: Ewa Lachnit, Tadeusz Dąbrowski, Maciej Kowalewski, Paweł Kozioł, Daniel Odija, Michał Olszewski, Arkadiusz Rogoziński, Michał Walczak, Wojciech Wencel, Szymon Wróblewski.
Wyboru zwycięskich dramatów dokona jury w składzie: prof. Maria Prussak, o. Jacek Salij OP, dr hab. Dariusz Kosiński, dr hab. Tomasz Kubikowski oraz scenarzysta Wojciech Tomczyk. Pula nagród pieniężnych przewidziana w części otwartej to 20 000 zł, w części zamkniętej: 15 000 zł
Dodano: