Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Film i relacja z Mauritiusa

Ekipa dziennikarska Mediateki Centrum Myśli Jana Pawła II odwiedziła Mauritius, gdzie Papież Jan Paweł II przebywał w 1989 roku. Nagraliśmy wiele interesujących wywiadów z organizatorami i uczestnikami tamtego wydarzenia. Zachęcamy do przeczytania relacji z tej wyprawy i obejrzenia unikatowego materiału, który przygotowała tamtejsza telewizja z okazji wizyty naszej Mediateki na wyspie. Aby to wszystko zobaczyć, kliknij banner Mediateki na stronie głównej.

Opublikowano 17.04.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.