Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

KOMUNIKACJA BIZNESOWA

WIOLETTA MILEJ

CSR, współpraca biznesowa, sponsoring, partnerstwa, granty, dotacje

ŻYCIE I NAUCZANIE JANA PAWŁA II

MICHAŁ SENK

społeczeństwo, kultura, młodzież, dialog, współpraca między Kościołem a samorządem

DR BARTOSZ WIECZOREK

nauczanie Jana Pawła II, etyka, filozofia, teologia kultury

KLUCZOWE PROJEKTY

ANNA OLESIAK

projekty multimedialne, wortal JP2, Mediateka JP2

MACIEJ OMYLAK

kultura, teatr, społeczeństwo, popularyzacja myśli Jana Pawła II

MARCIN NOWAK

kultura, dialog, społeczeństwo, popularyzacja myśli Jana Pawła II

KINGA ŚWISTAK

stypendia, praca z młodzieżą, działania społeczne i edukacyjne

WSPÓŁPRACOWNICY

DR PAWEŁ FIGURSKI

teologia polityczna, przednowoczesna kultura polityczna, teologia polityki i nauczanie społeczne Jana Pawła II

DR FRANCISZEK RAKOWSKI

filozofia nauki – szczególnie nauki przyrodnicze, dyskurs nauka i wiara, sztuczna inteligencja, transhumanizm, filozofia umysłu

DR MARCIN ROMANOWICZ

filozofia i teoria prawa, prawo konstytucyjne i administracyjne, antropologia filozoficzna, kognitywistyka, neuroetyka