Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dziennikarstwo według Jana Pawła II

Okładka książki "Dziennikarstwo według Jana Pawła II"

Czy dziennikarz to tylko zawód, czy też, i to przede wszystkim, powołanie? Z książki „Dziennikarstwo według Jana Pawła II”, zbierającej najważniejsze wypowiedzi Papieża do pracowników mediów, jasno wynika, że to powołanie. Jak je zatem realizować? I na to pytanie znajdzie się tu odpowiedź.

Dziennikarstwo według Jana Pawła II, opr. i red. M. Miller, Centrum Myśli Jana Pawła II – Fronda, Warszawa 2008.

Jedni (głównie wielkie koncerny medialne) traktują dziennikarstwo i informacje jako towar, który stanowi element ekonomii bazujący na ideologii, komercji, konsumpcji i transgresji. Drudzy widzą w dziennikarstwie misję i powołanie, traktując je jako narzędzie poznania, narzędzie poszukiwania prawdy, którego głównym celem jest podtrzymywanie więzi społecznej i służba społeczeństwu. Ci pierwsi, czerpiąc zyski z redakcji, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, Internetu, zakładają własne szkoły kształcące dla nich dziennikarzy. Szansą dla tych drugich stają się uniwersytety.

Książka Dziennikarstwo według Jana Pawła II ma pomóc w dokonaniu świadomego wyboru między obiema drogami, jest zatem przeznaczona tak dla wierzących, jak i niewierzących. Jej temat to praktyka dziennikarska – postawione zostają pytania o rolę i funkcję dziennikarza oraz istotę i cel przekazu w akcie kształtowania opinii publicznej.

Szczegółowy podział zagadnień:

  1. Nadawca: definicja roli i funkcji dziennikarza.
  2. Przekaz: istota i cel przekazu; kształtowanie opinii publicznej w następujących kwestiach:
  • sprawiedliwość i pokój,
  • wolność,
  • ochrona i rozwój dziecka,
  • pomoc młodzieży,
  • braterstwo i solidarność,
  • religia w środkach przekazu,
  • nowe środki przekazu jako formy głoszenia Ewangelii.
  1. Odbiorca: definicja odbiorcy; prawa i obowiązki odbiorcy; budowa światopoglądu zawodowego dziennikarza, jego wyobrażenie społeczeństwa, narodu, wymiaru globalnego cywilizacji.

Publikacja opiera się na wszelkich możliwych do uzyskania materiałach sygnowanych przez Ojca Świętego Jana Pawła II w okresie pontyfikatu. Intencją jej twórców było, aby zarówno jej treść, jak i forma skłaniały młode pokolenie dziennikarzy do refleksji wokół określonych wartości, ale także, by stała się ona rodzajem duchowego przewodnika i punktem odniesienia w czasie studiów i późniejszej pracy zawodowej.

NOTA

Jan Paweł II uważał, że media mają do wypełnienia wielką misję w świecie, a ten, kto podejmuje w nich pracę, powinien czynić to z powołania, w poczuciu służby dobru wspólnemu. Niniejsza publikacja to pierwsza w Polsce książka prezentująca niemal wszystkie najważniejsze wypowiedzi Jana Pawła II na temat mediów. Przygotowali ją studenci Instytutu Dziennikarstwa UW, w ramach Laboratorium Reportażu, pod kierunkiem Marka Millera. Znajdują się tu wystąpienia papieskie prezentujące system wartości bliski tym wszystkim, którzy w sposób odpowiedzialny i moralny chcą wykonywać zawód dziennikarza. Książka jest także zaproszeniem do dyskusji na temat etosu dziennikarza, o którym w Polsce prawie się nie mówi.

Grzegorz Polak

Książka ukazała się na Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu 24 stycznia 2008 roku.

NAKŁAD WYCZERPANY.

Opublikowano 17/03/2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.